» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


ROZVOJ, MIGRACE A SDGs

V rámci projektu ROZVOJ, MIGRACE A SDGs – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA se ve čtvrtek 21. listopadu od 9:30 do 15:00 hodin v Informačním centru OSN (UNIC) v Praze (Železná 24) uskutečnila konference Migrace, Rozvoj a SDGs - Migrace jako součást Cílů udržitelného rozvoje OSN. 

Konference se uskutečnila ve spolupráci s UNIC, Charitou ČR a Diakonií ČCE.  Byla ojedinělou příležitostí se seznámit jak v teoretické tak praktické rovině spolu s odborníky vztahem mezi migrací a rozvojem. Svůj pohled a práci představili jak zahraniční odborníci, tak zástupci české státní správy, české neziskové organizace realizující konkrétní projekty, akademici i zástupci cizineckých diaspor v České republice. Vystoupila mimo jiné programová manažerka IOM Brusel Katy Barwise https://eea.iom.int/contacts/katy-barwise . Její presentace je k dispozici níže. 

Na konferenci dále vystoupili:

JAN KÁRA – Ministerstvo zahraničních věcí ČR; velvyslanec ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě (2015-2019).

MICHAL BROŽA – UNIC Praha; Cíle udržitelného rozvoje OSN a migrace.

JAN SCHROTH – IOM Praha, rozvoj a SDGs.

ŠÁRKA ZÁPOTOCKÁ - CHARITA ČR – představení projektů ZRS v Zambii a dalších zemích a projektu “MIND” financovaného EU.

ERIK SIEGL, DIAKONIE ČCE – představení projektů ZRS v Libanonu a Jordánsku a projektu “Tváře migrace” financovaného EU.

KARIN ZAATARI, CARE ČR – představení projektů v Čadu a Nigeru v rámci programu Pomoc na místě.

ONDŘEJ HORKÝ HLUCHÁŇ – Ústav mezinárodních vztahů – Koherence rozvojové a migrační politiky.

BOHDAN RAJČINEC – Ukrajinská Iniciativa v ČR – potenciál zapojení diaspor do rozvoje zemích původu. 

 

Presentace jednotlivých vystupujících jsou ke stažení níže. 

 

Na konferenci byla představen sborník textů "Migrace, rozvoj a SDGs" , který je ke stažení níže.

 

Dále jsou ke stažení výukový manuál pro učitele "Nejen čísla" a publikace "10 Mýtů o migraci a rozvoji", která lze rovněž využít k výuce.  

 

Konference se konala v rámci projektu ROZVOJ, MIGRACE A SDGs – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA. Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků a dalších relevantních cílových skupin (studentů, akademických pracovníků, zástupců státní i nestátních organizací, médií a veřejnosti) o problematice migrace a rozvoje a SDGs Cílů udržitelného rozvoje. Tato témata jsou prezentována v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními odborníky je téma migrace, rozvoje a SDGs představováno v rámci souboru vzájemně provázaných aktivit. Mimo jiných byl akreditován a realizován vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky, téma bylo prezentováno v rámci každoroční Letní školy migračních studií, seminářů a workshopů, byla zpracována a distribuována monografie a téma bylo prezentováno v rámci Globálního filmového festivalu a dalších PR aktivit. 

Projekt je financován z dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Přiložené soubory

Loga

  • czda