» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


ROZVOJ, MIGRACE A SDGs – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

IOM Praha realizuje v roce 2019 projekt  ROZVOJ, MIGRACE A SDGs – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA. Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků a dalších relevantních cílových skupin (studentů, akademických pracovníků, zástupců státní i nestátních organizací, médií a veřejnosti) o problematice migrace a rozvoje a SDGs Cílů udržitelného rozvoje. Tato témata jsou prezentována v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními odborníky je téma migrace, rozvoje a SDGs představováno v rámci souboru vzájemně provázaných aktivit. V letošním roce bude akreditován a realizován vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky, téma bude prezentováno v rámci každoroční Letní školy migračních studií, seminářů a workshopů, bude zpracována a distribuována monografie s učebním modulem a téma bude prezentováno v rámci Globálního filmového festivalu a dalších PR aktivit. 

Projekt je financován z dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Loga

  • czda