» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


ROZVOJ, MIGRACE A SDGs – Konference 21. 11. 2019

PROGRAM (draft)

9:00 – registrace

9:30 – 10:00

MICHAL BROŽA – UNIC Praha – Cíle udržitelného rozvoje OSN a migrace

JAN SCHROTH – IOM Praha, představení nové publice Migrace, rozvoj a SDGs  

 

10:10 – 11:00    KATY BARWISE – IOM – Migrace, rozvoj a SDGs; koherence mezi migračními a rozvojovými politikami včetně příkladů rozvojově-migračních projektů ve světě

 

KÁVA

 

11:15 – 12:15    Migrace a zahraniční rozvojové spolupráce ČR

HANA VOLNÁ – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR

CHARITA ČR – představení projektu “MIND” a projektů ZRS    

DIAKONIE ČCE – představení projektu “Tváře migrace” a projektů ZRS

CARE ČR – představení projektů v Čadu a Nigeru v rámci programu Pomoc na místě

 

OBĚD

 

12:45 – 13:15

ONDŘEJ HORKÝ HLUCHÁŇ – Ústav mezinárodních vztahů – Koherence rozvojové a migrační politiky

Zástupci orga

nizací reprezentující cizince v ČR (TBA) – potenciál zapojení diaspor do rozvoje zemích původu

 

KÁVA

 

13:30 – 14:30    WORKSHOP – propojení migrace a rozvoje při naplňování SDGs – Katy Barwise  

 

 

ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 

 

Svoji účast prosím potvrďte na tomto formuláři 

 

 

 

Konference se koná v rámci projektu ROZVOJ, MIGRACE A SDGs – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA. Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků a dalších relevantních cílových skupin (studentů, akademických pracovníků, zástupců státní i nestátních organizací, médií a veřejnosti) o problematice migrace a rozvoje a SDGs Cílů udržitelného rozvoje. Tato témata jsou prezentována v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními odborníky je téma migrace, rozvoje a SDGs představováno v rámci souboru vzájemně provázaných aktivit. V letošním roce bude akreditován a realizován vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky, téma bude prezentováno v rámci každoroční Letní školy migračních studií, seminářů a workshopů, bude zpracována a distribuována monografie s učebním modulem a téma bude prezentováno v rámci Globálního filmového festivalu a dalších PR aktivit. 

Projekt je financován z dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Loga

  • czda