» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Mezinárodní konference "Výzvy integrace"

IOM Praha jménem Magistrátu hl. m. Prahy pořádá ve spolupráci s IC Praha a Slovem 21 mezinárodní konferenci k integraci cizinců na území hl. m. Prahy „Výzvy integrace – sdílení příkladů dobré praxe“, která se koná pod záštitou pana Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy. Dvoudenní konference proběhne ve dnech 8. – 9. 6. 2017 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Husově ulici 20 v Praze. 

Své zkušenosti, inovativní přístup a příklady dobré praxe do Prahy přijedou sdílet zástupci evropských městských samospráv,  které kladou důraz na rozvoj integračních aktivit zejména na lokální úrovni - Madrid (Španělsko), Helsinky (Finsko), Tilburg (Nizozemsko), Kolín nad Rýnem (Německo) a jako zvláštní host vystoupí zástupce velvyslanectví Kanady ve Vídni. Konference si prostřednictvím panelové diskuze se zajímavými příspěvky pražských městských částí a krajských magistrátů a prostřednictvím řízených worskhopů klade za cíl dosáhnout živé a interaktivní podoby.  

Zásadním tématem mezinárodní konference a připojených workshopů bude důraz na obousměrnost, či „mnohasměrnost“ (mezi všemi zúčastněnými aktéry) procesu integrace cizinců. Prezentace budou hovořit o realitě, o skutečných lidech, budou zahrnovat příběhy integrace migrantů a obracet se do budoucnosti, budou sdílet úskalí integrace i integrační opatření, která je třeba prosazovat.

Celá konference i workshopy budou simultánně tlumočeny z anglického do českého jazyka.

 

Přiložené soubory