» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Informační kampaň pro prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR

IOM Praha realizuje od března do srpna 2015 společně s Diakonií ČCE – Středisko celostátních programů a služeb informační kampaň zacílenou na prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR. Pod heslem INFORMOVANÁ MIGRACE=BEZPEČNÁ MIGRACE upozorňuje ministerstvo práce a sociálních věcí na rizika pracovního vykořisťování občany Bulharska, kteří v posledních letech přicházejí v rostoucích počtech za prací do České republiky. Informační kampaň je součástí projektu "Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování EU občanů" , který je z prostředků Evropského sociálního fondu realizován ve spolupráci s partnery z Bulharska a Rakouska. Kampaň vychází z výzkumu informovanosti občanů Bulharska zpracovaného organizací LaStrada. Více o projektu, výzkumu a informační kampani na www.portal.mpsv.cz a SCPS.DIAKONIE.CZ. 

Zde je možno shlédnout filmový spot k prevenci pracovního vykořisťování SPOT

 

Přiložené soubory