» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Výkladový slovník migrační terminologie - Glossary on Migration

Migrace je stále více uznávána jako téma, které vyžaduje globální přístup a koordinovanou reakci. Státy nediskutují o otázkách migrace pouze bilaterálně, ale také na regionální a globální úrovni. Společný srozumitelný jazyk je přitom nezbytný pro koordinaci a úspěch mezinárodní spolupráce. Tento výkladový slovník má za cíl sloužit jako nástroj pro usnadnění komunikace při prosazování mezinárodní spolupráce.

Historie snah IOM o vytvoření univerzálního slovníku sahá až do 70. let minulého století, ale přes opakované snahy a dílčí práce se teprve v roce 2004 týmu okolo vedoucího právního oddělení ředitelství IOM v Ženevě podařilo dokončit a vydat první kompletní verzi IOM Glossary on Migration.

Od prvního vydání byl slovník přeložen do mnoha jazyků, mimo jiné do ruštiny, arabštiny, španělštiny, francouzštiny, čínštiny, turečtiny, slovinštiny, bosenštiny nebo makedonštiny a další překlady se připravují. IOM Praha proto velmi uvítala ochotu Kristýny Andrlové a Anny Dumont přeložit druhé vydání Glossary do českého jazyka. V rámci projektu "Podpora studia tématu "migrace a rozvoj" na vysokých školách" realizovaného Fakultou sociálních věd UK ve spolupráci s IOM Praha z prostředků České rozvojové agentury, se slovník podařilo vydat v elektronické verzi na CD.

Přiložené soubory

  • Výkladový slovník migrační terminologie - Glossary on Migration

Loga

  • Česká republika pomáhá