» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Publikace

Strana poptávky je v problematice boje proti obchodu s lidmi jedním z nejméně známých aspektů. Jako jeden z účinných způsobů potírání obchodu s lidmi se jeví pojímání zákazníků prostituce nejen jako těch, kdo vytvářejí poptávku po obchodovaných ženách a dětech, ale mohou být také využiti jako cenný zdroj informací a tím i pomoci obětem obchodu s lidmi.

Výsledky projektu mohou být užitečné nejenom pro státní instituce v rámci přímých aktivit na trhu práce, ale také v rámci vytváření a podpory dalších specifických projektů (prostor pro neziskové organizace) a to nejenom všeobecných, které budou eliminovat případné sociální vyčleňování cílových skupin z trhu práce v České republice.

IOM Mezinárodní organizace pro migraci uskutečnila v období od prosince 2004 do února 2005 pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky, podle zadání Odboru bezpečnostní politiky MV ČR.
Zpracoval: IOM Praha; z textů a nahrávek přednášek z mezinárodního odborného semináře, který se konal ve dnech 2. a 3. prosince 2002 v Praze, s laskavou podporou Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České Republiky.
Zpracoval: IOM Praha pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
Přehled aktivit v rámci iniciativy k ustanovení instituce evropských Romů.


Fotografie