» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


O nás

Mezinárodní organizace pro migraci Mezinárodní organizace pro migraci - International Organization for Migration (IOM) je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1951 a v České republice působí od roku 1998 na základě smlouvy podepsané mezi IOM a Českou republikou dne 15. října 1997. Její hlavní aktivity jsou v rámci následujících okruhů: Dobrovolné návraty a reintegrace Migrace a rozvoj Pracovní migrace Prevence a potírání obchodu s lidmi Budování kapacit v migračním managementu Integrace cizinců v České republice   Historie IOM celosvětově:  
1951

Na základě iniciativy Belgie a USA na Mezinárodní konferenci o migraci pořádané v Bruselu byl založen Prozatímní mezivládní výbor pro evropské migrační trendy (PICMME). PICMME se brzy stal Mezivládním výborem pro evropskou migraci (ICEM)

50-tá léta
ICEM zajistil emigraci pro více než 406 000 uprchlíků, vysídlenců a ekonomických migrantů z Evropy do zámořských států.

1956-57
ICEM převzal zodpovědnost za přesídlení přibližně 180 000 maďarských uprchlíků z Rakouska a Jugoslávie.

1960

ICEM přímo asistoval 1 milionu migrantů.

1964
ICEM začíná uskutečňovat programy "Migrací k rozvoji". Programy jsou zaměřené na nábor a uplatnění vysoce kvalifikovaných osob v rozvojových zemích Latinské Ameriky.

1968
ICEM organizuje přesídlení 40 000 československých uprchlíků z Rakouska.

1971
ICEM začíná s asistencí při přesídlováním židovských uprchlíků ze Sovětského svazu. ICEM pomáhá UNHCR s přesídlováním 130 000 uprchlíků z Bangladéše a Nepálu do Pákistánu.

1972
ICEM asistuje při evakuaci lidí původem z Asie z Ugandy.

1973
Speciální přesídlovací program pomáhá usídlit se více než 31 000 lidem z Chile v 50 zemích světa.
ICEM přímo asistoval 2 milionům migrantů.

1974
ICEM se stal místem pro mezinárodní diskuzi a výměnu zkušeností mezi vládami a dalšími organizacemi zabývajícími se migračními otázkami. ICEM odstartoval "Program návratu talentů" pro latinskoamerické odborníky žijící mimo země svého původu.

1975
ICEM inicioval program pro přesídlení indočínských uprchlíků a vyhnanců.

1980
Rada ICEM, jako projev uznání, změnila jméno organizace na Mezivládní výbor pro migraci (ICM) vzhledem k jeho vzrůstající roli v globálním kontextu.
ICM přímo asistoval 3 milionům migrantům.

1983
ICM rozšířil program "Migrací pro rozvoj" také na odborně a zkušenostně kvalifikované příslušníky národů z afrických zemí.

1985
Programy "Migrací pro rozvoj" byly rozšířeny na Asii.
ICM přímo asistoval 4 milionům migrantů.

1986
Od roku 1975 bylo asistováno 1 milionu indočínských uprchlíků.

1989

ICM se stává, na základě dodatku a ratifikace Konvence z roku 1953, Mezinárodní organizací pro migraci (IOM).

1990
IOM navrací zpět do vlasti migranty uvíznuté na Středním Východě v důsledku irácké invaze do Kuvajtu. Od září 1990 do ledna 1991 IOM navrací 165 000 lidí do Egypta a různých asijských zemí.
IOM přímo asistovala 5 milionům migrantů.

1991
IOM pomáhá v návratu přibližně 800 000 vysídlených iráckých Kurdů.
IOM přímo asistovala 6 milionům migrantů.

1992

IOM zajišťuje logistickou podporu a lékařskou asistenci vysídlenému obyvatelstvu bývalé Jugoslávie.
IOM začíná s Jugoslávským nouzovým program (YEP) zaměřeným na evakuaci a reunifikaci rodin vysídlenců z bývalé Jugoslávie. Za posledních 8 let YEP asistoval více než 130 000 lidem.
IOM začíná provádět technickou asistenci migračních aspektů pro členské státy Společenství nezávislých států (CIS-the Commonwealth of Independent States).

1993
Na základě uzavření Mosambické mírové smlouvy, IOM organizuje návrat téměř 500 000 vyhnanců, demobilizovaných vojáků a ohrožených skupin obyvatelstva.
IOM přímo asistovala 7 milionům migrantů.

1994
IOM asistovala při návratu 1,2 milionu obyvatel Rwandy ze sousedních zemí a přestěhování 250 000 uprchlíků z bývalého Zaire.

1995

Po vypuknutí války v Čečensku, IOM evakuovala do bezpečí téměř 50 000 ohroženého obyvatelstva do Ingušska a Dagestánu.

1996
IOM evakuovala kurdskou populaci ze severního Iráku. Během zhruba 3 měsíců bylo 6 000 těchto lidí přesídleno do USA.
IOM asistuje více než 190 000 bosenským uprchlíkům žijících v Evropě při návratu domů.

1997
IOM přímo asistovala 10 milionům migrantů.

1998
IOM zajistila ochranou asistenci lidem z Hondurasu, kteří se ocitli bez přístřeší po ataku hurikánu Mitch.

1999
IOM organizuje letecký Humanitární evakuační program pro 80 000 kosovských uprchlíků z bývalé Jugoslávie do více než 30 hostitelských zemí. V druhé polovině roku 1999, IOM začíná organizovat jejich návraty zpět domů.

2000

IOM asistuje 150 000 Kosovanům při jejich návratu domů; organizuje návrat pro 140 000 uprchlíků z Timoru pozemní, námořní i leteckou cestou.
IOM začíná pracovat na programu pro registraci a odškodnění bývalých nuceně nasazených a otrockých pracovníků pod nacistickým režimem v Německu.
IOM přímo asistovala 11 milionům migrantů.

2001
Konvoje IOM dovezly tisíce přikrývek a další humanitární pomoc ze sousedních zemí vnitřně vysídleným Afgáncům.
IOM zaregistrovala na 300 tisíc žádostí o odškodnění, tedy čtyřikrát více než se očekávalo.

2002
IOM koordinuje asistenci vnitřně vysídleným Afgáncům v táborech na severu a západě země a pomáhá asi 400 tisícům lidí vrátit se do svých domovů.
IOM vyplácí první odškodnění téměř polovině oprávněných žadatelů za otrocké a nucené práce. V několika východoevropských zemích IOM začala s realizací Humanitárních a sociálních programů pro Romy a členy dalších skupiny perzekvovaných nacistickým režimem.  

2003

Generální ředitel a ředitelé dalších pěti mezinárodních organizací - ILO, UNHCR, UNHCHR, UNODC a UNCTAD – vytváří v Ženevě Migrační skupinu ke sdílení informací a usnadnění spolupráce mezinárodních organizací. IOM posílila svou roli v rozvoji mezinárodní migrační politiky. Mezinárodní dialog o migraci "International Dialogue on Migration" se zaměřuje na migraci v globalizovaném světě. IOM poskytuje asistenci více než 6000 obyvatelům třetích zemí 19 různých národností prchajícím před konfliktem z Iráku. Programy IOM pokračují v Afgánistánu, Kosovu a Kolumbii. IOM asistuje přímo 12 miliónů migrantů.  

2004

V říjnu organizuje IOM doposud největší registrace a volby pro uprchlé občany Afgánistánu, kteří žijí v Pákistánu a Íránu. Téměř 850 tisíc afgánských uprchlíků se účastní prvních demokratických prezidentských voleb.  

2005

IOM prohlubuje a rozšiřuje diskuzi na regionálních a světových fórech prostřednictvím Mezinárodního dialogu o migraci o tématech jako je „migrace a rozvoj“ a „budování kapacit pro řízenou migraci“. IOM začíná svou největší humanitární akci po tsunami, které postihlo dne 26.prosince 2004 indický oceán. Největší logistické operace, dočasná útočiště a zdravotní a další programy jsou spuštěny v indonéské provincii Aceh, na Srí Lance a v Thajsku.  

2006

Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace Pomoc cizincům v oblasti svých dobrovolných návratů do zemí původu Info- kampaň o pilotním projektu "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků " | 01/2006 Dárce: MPSV ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Partneři: IOM mise v Almaty , Beograd , Chisinau, Minsk, Sofii a Záhřebu  

2007

Integrace cizinců Projekt v roce 2007 přispěje k šíření informací mezi cizinci v oblasti zdravotní péče a systému zdravotního pojištění v České republice. Budování kapacit v oblasti migračního managementu v Iráku : Příprava a realizace vzdělávání učitelů pro irácké expertů v oblasti odhalování podvodných a padělaným cestovním dokladům. Projekt zahrnuje hloubkové proškolení v oboru zkoumání dokladů koncipován jako školení školitelů pro 15 iráckých odborníků z iráckého ministerstva vnitra. Jejím cílem je , z dlouhodobějšího hlediska , vytvoření centralizovaného skupiny odborníků na cestovní doklady v Iráku . Skupina bude aplikovat získané znalosti a metodiky výuky v dalších školení úředníků odpovědných za kontrolu cestovních dokladů v Iráku.  IOM přímo asistuje 13 miliónům lidí po celém světě.

2017 - IOM se stává přidruženou agenturou OSN  

Více informací o historii IOM naleznete na www.iom.int