» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Výměna informací a poznatků o nejlepší praxi při příjímání, ochraně a péči o nezletilé cizince bez doprovodu zákonného zástupce (ARGO 2006) (2007-2008)

 

 

Problematice nezletilých bez doprovodu zákonného zástupce (NBD) je na úrovni EU věnována nesystematická pozornost, politiky a praxe se různí úrovní i lidskoprávním zřetelem. Migrace NBD má přitom rozsáhlé demografické, sociální, kulturní a ekonomické dopady. Děti bez doprovodu přicházejí do EU ze všech částí světa. Některé prchají před pronásledováním, jiné se do EU dostanou za pomoci převaděčů nebo jsou oběťmi obchodu s lidmi, nucené prostituce nebo nucené práce. Roste počet těch, jejichž lidská práva jsou porušována (dětská prostituce, zneužívání dětí žijících na ulici, děti donucené vstupovat do manželského svazku, otroctví a nábor dětských vojáků).

Mladí lidé migrují častěji než kdykoli předtím. Příčinami jsou: globalizace – mladí lidé mohou srovnávat příležitosti ve své zemi a v zahraničí, snaha uplatnit svůj potenciál; rostoucí objem obchodu, rychlejší a levnější doprava a snadnější komunikace; hledání lepších pracovních příležitostí, snaha uniknout násilí, válce, chudobě, nezaměstnanosti, kriminalitě či pronásledování.

Mladí migranti jsou odhodlaní. Mnozí z nich nemají doklady, platí převaděčům a překonávají obrovské vzdálenosti za špatných podmínek.

Migrující mladí lidé jsou na své cestě zranitelní: hrozí jim nebezpečí od převaděčů a obchodníků s lidmi hledajícími oběti pro sexuální průmysl a nucenou domácí práci, nebo se mohou stát oběťmi válek nebo občanských konfliktů. Pro některé z nich znamená migrace ztrátu rodiny a přátel, kteří by je jinak podporovali, dodávali jim pocit identity a ukazovali životní směr. Integrace v hostitelské zemi nakonec není jistá, závisí na tamní politice.Fotografie


Přiložené soubory