» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Trénink v psychosociální péči o děti ohrožené nebo vystavené komerčnímu sexuálnímu zneužívání v České republice

 

Termín realizace: září 2002 - otevřené ukončení

Cílem pilotního projektu bylo pokračovat ve vzdělávání odborných pracovníků v problematice CSEC (komerční sexuální zneužívání dětí) a zlepšovat komunikaci mezi odborníky, kteří se ve své praxi s potencionálními či faktickými oběťmi CSEC setkají. Cílovou skupinou výcviku byli sociální pracovníci, terapeuti a vychovatelé z různých oddělení Střediska pro mládež Klíčov (výchovný ústav mládeže, krizové oddělení pro mládež MOST, preventivně- výchovné oddělení KRUH, oddělení pro mládež ohroženou drogovou závislostí CESTA, oddělení pro mládež experimentující s drogou ALTERNATIVA, oddělení preventivně-výchovné péče TRIGON)/, kteří se v různých pozicích setkávají s dětmi, které mají výchovné problémy. Tým kvalifikovaných trenérů se bude dále setkávat na pravidelných pracovních schůzkách. Z hlediska dlouhodobé perspektivy chce působit na změny v systému péče o děti ohrožené nebo vystavené CSEC a to především prostřednictvím vzdělávání a informování pracovníků GO a NGO o tématu CSEC.
Během projektu byly šířeny informace o komerčním sexuálním zneužívání dětí a to především prostřednictvím nabídky výcviků, na vlastních výcvicích a pomocí internetu. Byla vytvořena internetová stránka sos.detivpasti.cz, na které jsou dostupné informace o tématu CSEC.