» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Současná situace a bezpečnostní aspekty migrace nezletilých bez doprovodu: výměna informací, znalostí a zkušeností (2002)

 

IOM Praha ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky MV ČR zorganizoval ve dnech 2. a 3. prosince 2002 dvoudenní mezinárodní odborný seminář. Na konci února 2003 byl vydán sborník přednášek a doporučení z tohoto semináře v českém jazyce, který byl distribuován mezi všechny vládní a nevládní organizace, jenž pracující s nezletilými migranty bez doprovodu v České republice.