» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Seminář o zkušenostech IOM v obchodu s lidmi

Na základě mezinárodních zkušeností IOM s fenoménem obchodování s lidmi, byla IOM Praha oslovena Ministerstvem vnitra ČR, Odborem prevence kriminality, aby uspořádala s jeho spoluprací a za podpory pražského velvyslanectví Spojených států amerických seminář o zkušenostech IOM v oblasti obchodování s lidmi, kde jako hlavní důraz bude kladen na země původu. Tento seminář, který se uskutečnil v listopadu 2001 v Kašperských Horách se konal v rámci programu UNDCCP, trestní právo v oblasti obchodování s lidmi v České republice a Polsku, který má za cíl zlepšit právní postup úřadů a dalších odpovědných institucí zabývajících problematikou obchodování s lidmi v daných zemích. O svých  zkušenostech s tímto nebezpečným fenoménem informovali zástupci jednotlivých kanceláří IOM ze Slovenska, Ukrajiny, Moldávie, Rumunska, Bulharska, Ruska a Kazachstánu, dále pak  zástupci Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, zástupce nizozemské policie a zástupce UNDCCP Vídeň. Jedním z výstupů semináře je sumář příspěvků jednotlivých zástupců.