» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Pilotní výzkum mezi zákazníky komerčních sexuálních služeb ve dvou příhraničních regionech České republiky

Strana poptávky je v problematice boje proti obchodu s lidmi jedním z nejméně známých aspektů. Jako jeden z účinných způsobů potírání obchodu s lidmi se jeví pojímání zákazníků prostituce nejen jako těch, kdo vytvářejí poptávku po obchodovaných ženách a dětech, ale mohou být také využiti jako cenný zdroj informací a tím i pomoci obětem obchodu s lidmi. IOM Praha zareagovala na nutnost vytvoření strategie oslovení této cílové skupiny uskutečněním pilotního výzkumu, financovaném Ministerstvem vnitra ČR. Výzkumná zpráva (ke stažení zde) představuje výsledky tohoto výzkumu a formuluje řadu doporučení pro kampaně proti obchodu s lidmi oslovující cílovou skupinu zákazníků prostituce.