» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Informační kampaň o prevenci obchodování se ženami

IOM Praha realizovala v ČR v roce 1999 – 2000 za podpory Vlády USA velmi úspěšnou informační kampaň. Projekt se skládal z přípravné fáze a výzkumu, dále pak fáze  vlastního šíření pravdivých a nezkreslených informací mezi cílovou skupinou prostřednictvím celoplošných a informačních médií. Dalšími výstupy projektu, které mají dlouhodobější charakter, byla edukační brožura, manuál a dokumentární film. Na základě dohody mezi IOM Praha a ministerstvem školství se tyto nástroje staly součástí učebních osnov. Za tento projekt IOM Praha obdržela cenu Effie.