» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Aplikovatelný výzkum a sběr dat týkajících se obchodovaných a sexuálně zneužívaných žen a dětí do, skrz a z balkánského regionu (ARTB)

V průběhu roku 2001 IOM Praha, La Strada, Česká katolická charita a Ministerstvo vnitra České republiky přispěli v rámci výzkumného programu odpovídajícími a potřebnými statistickými informacemi. ARTB studie vznikla na základě spolupráce  IOM Vídeň a OSCE/ODIHR a zahrnuje relevantní data z 28 evropských zemí.