» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Přesídlení

V celosvětovém měřítku jsou programy na přesídlení uprchlíků klíčovou aktivitou IOM. Ročně jsou za asistence IOM přesídleny desetitisíce lidí z míst ohrožených ozbrojeným konfliktem, humanitární krizí, nebo přírodní katastrofou do hostitelských zemí. Česká republika se na přesídlovacích operacích aktivně podílí a kancelář IOM v Praze má tu čest asistovat české vládě při realizaci jednotlivých operacící. Jde o logistické zajištění samotných transportů, ale také o zajišťování zdravotní péče pro přesídlované osoby, kurzů kulturní orientace, eskort, nebo základního vybavení přesídlovaných osob na cestu (cestovní doklady, ošacení, zavazadla). IOM Praha rovněž logisticky zajišťuje mise vládních úředníků související s výběrem osob pro přesídlení do ČR.

IOM také celosvětově zprostředkovává programy přesídlení. IOM Praha realizuje programy přesídlení do České republiky pro potřebné osoby. Kromě samotné logistiky zahrnují přesídlovací programy také sociálně kulturní orientaci, zdravotní prohlídky a zajištění cestovních dokladů.

 

 

 

 

Cílem projektu je  podpořit proces přesídlení skupiny Barmských uprchlíků z Malajsie do České Republiky. Projekt navazuje na přesídlení Barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska realizovaného v minulých letech.