» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků

 

Informační kampaně v rámci pilotního projektu - Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků

Autor: Mezinárodní organizace pro migraci Praha

Zadavatel: MPSV ČR

Doba realizace: od července 2003 do  května  2008

Partneři: Mise IOM v daných zemích

V souladu s usneseními vlády České republiky č. 975 z 26. září­ 2001 a dalšími navazujícími usneseními realizoval na základě požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky IOM Praha ve spolupráci s dalšími dvanácti misemi IOM  informační kampaň k pilotnímu projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v ČR a zemích, pro které je projekt určen.

Hlavním cílem kampaně bylo šířit podrobné informace o pilotním projektu se záměrem motivovat kvalifikované zahraniční pracovníky z vybraných zemí, ke vstupu projektu.

Podrobnější informace na:

http://www.imigracecz.org/

http://www.praceprocizince.cz

Přiložené soubory