» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Vnitřní restrikce v účasti vybraných etnických skupin /Vietnamci a Ukrajinci/ na trhu práce

 

Autor: IOM Mezinárodní organizace pro migraci Praha

Zadavatel: CERGE-EI Foundation

Doba realizace: únor 2005 prosinec 2005

Výzkum navazuje na předcházející výzkum IOM Praha realizovaný společně s dalšími výzkumníky - Mgr. Petra Lukšíková-Ezzeddine, Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Yana Leontyeva v rámci Pilotního projektu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v roce 2003 “Integrace cizinců a podpora organizací a asociací cizinců v České republice”.

Současný výzkum navazuje na zjištění provedená v rámci Pilotního projektu a zaměřuje se dále na následující okruhy ve vztahu k trhu práce v České republice.

1.  Vnitřní omezení v účasti na trhu práce vybraných etnických skupin (Vietnamci, Ukrajinci)

2.  Kulturní rozdíly v přístupu na trh práce

3. Srovnání sebraných dat ze skupin cizinců na výzkumném příkladu České republiky

Výsledky projektu mohou být užitečné nejenom pro státní instituce v rámci přímých aktivit na trhu práce, ale také v rámci vytváření a podpory dalších specifických projektů (prostor pro neziskové organizace) a to nejenom všeobecných, které budou eliminovat případné sociální vyčleňování cílových skupin z trhu práce v České republice. Obě uvedené komunity čelí rozsáhlým problémům v rámci integrace v České republice, kde jak vnitřní tak vnější restrikce hrají svou roli. Tento výzkum pomůže k identifikace vnitřních omezení.