» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Mýty a skutečnost migrace do Velké Británie (2004)

 

1. květen 2004 přinesl rozšíření Evropské unie o 10 nových států a spolu s ním vyvstaly i nové migrační otázky pro stávající členské státy. Objevilo se mnoho odlišných předpovědí o směřování, složení i objemu pohybu obyvatelstva, který měl nastat. Nejdůležitějším faktorem v rozhodování potenciálních migrantů, zda hledat nové příležitosti v zahraničí, je bezesporu informovanost. Bohužel mnoho z nich má jen povrchní znalosti dané situace, ve které se ocitnou po přestěhování do nové země.

Vzhledem k tomu, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska je jedna z mála zemí, které zcela otevřely své pracovní trhy novým migrantům, rozhodla se britská vláda s pomocí IOM Mezinárodní organizace pro migraci realizovat regionální informační kampaň o mýtech a skutečnostech migrace do Velké Británie. Tento projekt si klade za cíl zmapovat migrační tendence ve společnosti a zlepšit informovanost potenciálních migrantů ve čtyřech přistoupivších zemích (v České republice, Polsku, Slovenské republice a Maďarsku).

Od dubna 2004 poskytovala IOM Praha objektivní informace o imigraci a pracovních možnostech ve Velké Británii, právech a povinnostech přistěhovalců a také o možných následcích spojených s porušováním britských zákonů a systému sociálního zabezpečení. Informace šířila IOM různými komunikačními kanály jako jsou propagačně-informační materiály, tištěná verze odpovědí na nejčastější dotazy či doplňkové aktivity (semináře, diskuze) a také provozovala migrační informační centrum a speciální telefonní linku.