» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Letní škola migrace a rozvoje 2011

Letní škola migrace a rozvoje se uskutečnila v Praze na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6) od neděle 21. srpna do soboty 27. srpna 2011.

Hovořili zde přední čeští i zahraniční odborníci zabývající se tématem migrace:

Profesor Ronald Skeldon / University of Sussex

Anna Platonova - IOM Brussels

Dušan Drbohlav - Přírodovědecká fakulta UK

Wadim Strielkowski - Fakulta sociálních věd UK

zástupci České rozvojové agentury a ministerstva zahraničních věcí

Robert Stojanov - Academy of Sciences of the Czech Republic; Global Change Research Centretions

Lucie Sládková - IOM Prague (Head of the mission)

Marie Říhová - IOM Prague

Věra - Karin Brázová

- Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (Institute of Sociological Studies)

 Petra Ezzedine - Faculty of Humanities, Charles University in Prague

Jan Schroth - IOM Prague

 

Přednášky, semináře a workshopy se zabývaly především těmito tématy: 

- MandD nexus ; přínosy a náklady pro přijímající a vysílající země/regiony

- Státní politiky v oblasti migrace a rozvoje a legislativní rámec

- Globální přístup k migraci a rozvoji

- Remitence a jejich rozvojový dopad

- Diaspora a její role

- Brain drain / Brain gain / Brain circulation

- Genderový aspekt (a sociální, rodinný, výchovný, vzdělávací, atd.) migrace a rozvoje

- Migrační teorie, mýty a realita

- Migrace a média - americký odborník z organizace Americas Voice Frank Sharry,který přednášel novinářům a studentům v rámci projektu " Minorities in the media spotlight" financovaného velvyslanectvím USA v Praze

Studenti měli též možnost  zde získat novou učebnici/monografii na téma migrace a rozvoj, kterou zpracovával tým odborníků, kteří knihu a jednotlivá témata migrace a rozvoje představili i na letní škole. Monografie vznikla v rámci projektu "Podpora studia tématu "migrace a rozvoj" na vysokých školách" realizovaného  Fakultou sociálních věd UK a IOM Praha z prostředků České rozvojové agentury. V jeho rámci bude na FSV UK v zimním semestru otevřen nový kurz: "Aktuální migrační trendy: migrace a rozvoj" 

Dále je v rámci projektu překládán do českého jazyka IOM Glossary on Migration.

 

Materiály z letní školy, včetně prezentací, fotografií atd. naleznete v přílohách níže a na anglické verzi této stránky- Summer School on Migration and Development

 

Přiložené soubory