» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Rumunsko

Cílem projektu byla prevence neregulérní migrace nezletilých. Projektové aktivity se zaměřovaly na skupiny dětí, které jsou nejvíce ohrožené riziky neregulérní migrace a obchodu s lidmi, zejména formou dlouhodobé podpory dětského Centra pro ohrožené skupiny dětí žijících na ulicích Bukurešti. Dětem byla poskytována základní materiální, psychologická a sociální pomoc. Během kontaktování dětí pokračovali odborní pracovníci v šíření cílených informací o rizicích neregulérní migrace a obchodu s dětmi. Oborníci, kteří se zaměřují na práci s rizikovými skupinami dětí měli možnost využít společných seminářů k výměně informací a získání nových poznatků od odborníků z České republiky.

Projekt navazoval na informační kampaně uskutečněné IOM Bukurešť v Rumunsku a zaměřené proti obchodu s lidmi.

Cílem projektu byla prevence neregulérní migrace nezletilých. Projektové aktivity se zaměřovaly na skupiny dětí, které jsou nejvíce ohrožené riziky neregulérní migrace a obchodu s lidmi, zejména formou dlouhodobé podpory dětského Centra pro ohrožené skupiny dětí žijících na ulicích Bukurešti. Dětem byla poskytována základní materiální, psychologická a sociální pomoc. Během kontaktování dětí pokračovali odborní pracovníci v šíření cílených informací o rizicích neregulérní migrace a obchodu s dětmi. Oborníci, kteří se zaměřují na práci s rizikovými skupinami dětí měli možnost využít společných seminářů k výměně informací a získání nových poznatků od odborníků z České republiky.

Projekt navazoval na informační kampaně uskutečněné IOM Bukurešť v Rumunsku a zaměřené proti obchodu s lidmi (viz přiložený materiál o aktivitách IOM Bukurešť).

Migrace nezletilých z Rumunska:

Migrace nezletilých dětí tvořila část rozsáhlé problematiky neregulérní migrace z Rumunska. Vzhledem k jedinečnosti tohoto fenoménu a zároveň vzhledem k jeho dosahu, se IOM rozhodla řešit tuto problematiku odděleně od aktivit zaměřených na prevenci obchodování s lidmi. Stále více a více migrujících dětí bez doprovodu se dostávalo i do České republiky. Byly-li zde odhaleniy většinou žádaly o azyl a brzy poté opouštěly azylové zařízení nebo speciální zařízení pro děti a beze stopy mizely.

Jako účinný způsob prevence neregulérní migrace bylo pro účely projektu identifikování jednotlivých skupin dětí, které se na ulici pohybovaly. Každopádně nejúčinnější pomocí v této problematice se jevila prevence nelegální migrace prostřednictvím podchycení jednotlivých rizikových skupin dětí, které byly nejvíce vystaveny rizikům nelegální migrace a obchodu s lidmi. Rizikovost těchto dětí je dána jejich nezakotveností ve společnosti a životem na ulici.

Transformační proces nastartovaný v Rumunsku s sebou přinesl obrovský nárůst chudoby. Odhady úrovně chudoby v Rumunsku uvádějí, že v letech 1989 až 2000 vzrostla ze 7% na 44% (Save the Children Romania, vládní Bílá Kniha). Rozhodujícím faktem je vysoce distributivní úroveň chudoby v Rumunsku, která negativně ovlivňuje především romskou populaci a rodiny s více než třemi dětmi. Emigrace (jak legální tak nelegální) za prací je v Rumunsku přímo spjatá s chudobou, nezaměstnaností a nerovnými možnostmi. Nelegální emigrace je v Rumunsku také spojená s expanzí organizovaného zločinu a jeho zaměřením na obchod s lidmi. Organizovaný zločin využívá výše uvedených faktorů, jež spoluvytvořily obrovskou nabídku zoufalých pracovních migrantů, k tomu aby tyto nelidsky vyvážel na “trh” cílových zemí. Jak uzavírá Save the Children Romania, zatímco tento problém je řešen na úrovni politických prohlášení, situace v Rumunsku zůstává doslova nedotčená na úrovni sociálních subsystémů.

Děti pracující na ulici:

Průzkum provedený Save the Children Rumunsko odhaduje počet dětí pracujících na ulicích jenom v Bukurešti na více než 2000. Výsledky ze vzorku 250 dětí ukazují, že 44% dětí pracujících na ulici žebrá v nesnesitelných podmínkách, většina z nich trpí kožními problémy, tuberkulózou, žloutenkou, většina z nich odešla ze školy (většina z nich ve věku 11 let), 34% bylo zcela negramotných, 49% bylo alespoň jednou zbito, 63% jejich zaměstnavatelé často verbálně nadávali nebo jiným způsobem vyhrožovali.

Průzkum ukázal, že situace je ještě horší v případě příslušníků romské komunity, jejichž děti převažují mezi pracujícími nezletilými na ulici.

Realizátor: IOM Praha ve spolupráci s IOM Bukurešť a Save the Children