» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

 • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
 • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Podpora studia tématu „migrace a rozvoj“ na vysokých školách

 

V březnu 2011 IOM Praha zahájila desetiměsíční spolupráci na projektu Podpora studia tématu „migrace a rozvoj“ na vysokých školách  , který realizuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy z prostředků České rozvojové agentury (v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta).

 

Cílem projektu je vzdělávat studenty, pedagogy a odbornou veřejnost v tématu migrace a rozvoj v rámci dlouhodobě udržitelného a rozvíjejícího se systému vzdělávání na vysokých školách.

 

V rámci tohoto projektu byly realizovány především následující aktivity: 

 

 • Byla vypracována metodika a sylabus předmětu, podle kterých probíhala v zimním semestru výuka tématu Migrace a rozvoj na FSV UK.
 •  

 • Tým odborníků zpracoval monografii Migrace a rozvoj, kterou vydala FSV v 50 výtiscích, které byly distribuovány mezi školy a do knihoven. Monografie slouží jako skripta pro výuku. Jednotlivé kapitoly učebnice jsou ke stažení níže společně s výukovým modulem. Případní zájemci o knihu mohou o zaslání výtisku zažádat na adrese prague@iom.int (kapacita je omezená).
 •  

 • Byla realizována Letní škola migrace a rozvoje v Praze – informace v samostatné sekci http://www.iom.cz/aktivity/letni-skola-migrace-a-rozvoje-v-praze
 •  

 • Byl vytvořen výukový modul tématu migrace a rozvoj na CD, jehož obsah je ke stažení níže - Učebnice obsahuje otázky k jednotlivým kapitolám.  Případní zájemci CD mohou o zaslání výtisku zažádat na adrese prague@iom.int (kapacita je omezená).
 •  

 • Do českého jazyka byl přeložen a vydán IOM Glossary on Migration. Ke stažení je níže.    
 •  

 • Na FSV UK byla v zimním semestru realizována výuka v rámci kurzu a semináře pro magistry a intenzivního semináře pro bakaláře. Více na http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JPM346
 •  

   

 • Dne 15. 12. byla na Angloamerické univerzitě v Praze uskutečněna veřejná debata Perspectives on Migration and Development, na níž byly zástupcům odborné a akademické sféry a médiím mimo jiné představeny výsledky projektu (včtně Glossary, CD a monografie) . Program akce je uveden níže.  
 •  

   

   

   

   

   

   

  Přiložené soubory