» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Mongolsko

 

Mongolsko je tradiční migrační zemí: migrace je dodnes způsobem života tisíců Mongolů, kteří se svými stády dobytka, koní nebo koz kočují přes rozsáhlá území své země.

Mongolové ale nemigrují jen za zelenými pastvinami, především migrují za snažším životem a často pouze vysněným životem do mongolských měst a odtud dál do světa za prací.

V letech 2006 - 2008 v ČR prudce stoupl počet Mongolů, kteří sem přijeli za prací; z původních 3,500 v prosinci 2006 se jejich počet vyšplhal až na 14,000 v prosinci 2008. Nebýt ekonomické krize, byly by jejich počty ještě vyšší.

V ČR Mongolové vykonávají nekvalifikovanou, težkou a často i potenciálně nebezpečnou práci, o kterou čeští občané, a často ani jiní pracovní migranti,  nemají zájem - tedy na stavbách, v mrazírnách, ve skladech s ovocem, v logistických centrech, i ve známých továrnách, kde se kůží obšívají volanty luxusních automobilů.

 

Projektové aktivity IOM Praha v Mongolsku 

Mezinárodní organizace pro migraci Praha od roku 2007 realizuje v Mongolsku projekty zaměřené především na sektorální prioritu prevenci obchodu s lidmi a poslední době i na budování kapacit v oblasti migračního managementu.

Mongolsko je členem IOM od června 2008, mise IOM nebyla v Mongolsku doposud zřízena.

IOM Praha působí v Mongolsku od října 2007, kdy byl zahájen projekt  Informovaná pracovní migrace z Mongolska I.

 

„Odejděte žít a pracovat do České republiky, budete se mít báječně," lákají zprostředkovatelé práce obyvatele Mongolska. Mnozí z nich uvěří slibům, prodají své domy a odcestují daleko na západ. K jejich nemilému překvapení však život v Česku není tak skvělý, jak si ho představovali. Vykonávají manuální a převážně neodbornou práci, zůstávají v zaměstnání i čtrnáct hodin denně, spí sotva pár hodin.

 

 

Projekt byl zahájen v říjnu 2007 a ukončen v srpnu 2008 a byl financován odborem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce ministerstva zahraničních věcí ČR formou dobrovolného příspěvku mezinárodním organizacím ve výši 1,500,00.

V září 2008 byl zahájen projekt Informovaná pracovní migrace z Mongolska II. Projekt byl opět financován odborem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce ministerstva zahraničních věcí ČR formou dobrovolného příspěvku mezinárodním organizacím ve výši 2,500,000 Kč a byl ukončen v dubnu 2010.

Projekt realizován v termínu 12/2008 - 04/2009 a podpořen byl částkou 500 000 Kč odborem azylové a migrační politiky MVČR. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost mongolských pracovních migrantů žijících v ČR a také potenciálních pracovních migrantů žijících stále ještě v Mongolsku o práci českých NGOs.

Projekt byl realizován v termínu 07/2009 - 05/2010 a podpořen byl částkou 1,500 000 Kč ze strany OAMP MVČR. Cílem projektu bylo navázat na vládní projekt dobrovolných návratů pro legální migranty, který byl realizován od února 2009 do prosince 2009. V rámci projektu se do Mongolska vrátilo zhruba 1400 pracovních migrantů.

 Pokračování Informační kampaně na prevenci nelegální migrace mongolských občanů bylo financováno OAMP MVČR. Projekt byl zahájen v 11/2009 a byl dokončen 09/2010. V rámci projektu byl zejména vytvořen dokumentární film o práci mongolských migrantů v České republice "Skvělá příležitost".