» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Moldavsko

 

Moldavsko je zemí emigrace, která má v posledních letech již trvalý charakter. Podle statistik Ministerstva ekonomiky a obchodu a Národního statistického úřadu pracovalo ve 3. čtvrtletí roku 2009 v zahraničí 317 900 Moldavanů z celkového počtu 3,5 miliónu občanů Moldavska. Moldavské úřady zaznamenávají, že pobyt těchto moldavských občanů žijících v zahraničí se stává pobytem trvalým.

Ekonomická krize vedla v Moldavsku ke zhoršení stavu chudoby a lidského rozvoje, a to zejména ve venkovských oblastech. Přibližně pětina migrantů se v roce 2009 vrátila ze zahraničí. V prvním čtvrtletí roku 2009 to bylo 18% moldavských navrátilců oproti statistikám z roku 2008. Navracející se migranti vstoupili na již značně omezený trh práce, který zaznamenal 54% zvýšení nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí 2009 oproti předchozímu roku. Je nutné zmínit, že celá třetina nezaměstnaných jsou v kategorii do 29 let. Navrátilci se proto velice těžko reintegrují na domácí trh práce, kde vládne vysoká soutěž o volná pracovní místa (více než 10 uchazečů na 1 volné pracovní místo). Vzhledem k výše uvedenému se dá předpokládat, že pokračující návraty migrantů budou mít vliv zejména na nezaměstnanost mladých lidí ve venkovských oblastech.

Poskytování reintegrační asistence a příležitostí k zaměstnání může pomoci zamezit opětovné migraci a zároveň může napomoci přilákání zpět do země pracovní síly ze zahraničí. Aktivní účast cílové skupiny na výběru reintegrační asistence odpovídající jejich potřebám a schopnostem pak zvyšuje úspěch této reintegrace.

Migrace zůstává stále atraktivní příležitostí pro mnoho Moldavanů. Z hlediska sociálního ovšem má dopady zejména na zvyšující se počty dětí, které zůstanou bez odpovídající péče, zatímco rodiče odjíždí za prací do zahraničí, někdy natrvalo.

V září 2015 bylo v Kišiněvě slavnostně otevřeno Krizové centrum pro navracející se migranty, podpořené v rámci rozvojové spolupráce České republiky. Centrum vniklo na základě požadavku moldavského ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny (MLSPF), v rámci projektu realizovaného IOM Mezinárodní organizací pro migraci. Tříletý projekt „Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů – vytvoření krizového centra“ je součástí dlouhodobé koncepce podpory sociálních služeb v Moldavsku, které je prioritní zemí rozvojové spolupráce ČR.

Záměrem projektu bylo asistovat Moldavsku v řízení migračních toků, tj. podpořit moldavskou státní správu v managementu odchozí migrace a návratů moldavských migrantů s ohledem na roli migrace pro rozvoj v Moldavsku.

Aby IOM dosáhla daných záměrů, podporovala organizační struktury v Moldavsku a budovala kapacity moldavských struktur migračního managementu a služeb národní zaměstnanosti.

Projektové aktivity posílily reintegrační kapacity v Moldavsku s důrazem na cílovou skupinu navrátilců a také na obyvatele Moldavska, kteří jsou pod tlakem migrace obecně.

Projekt zcela odpovídal rozvojovým cílům a prioritám v Republice Moldavsko a navazoval na aktivity realizované v rámci partnerství mobility v RM. Tento projekt byl součástí programu partnerství mobility České republiky v Moldavsku.

Projekt se ralizoval od 1. dubna do 30. listopadu 2010.

 

Tento reintegrační projekt organizace IOM pro moldavské migranty napomohl Moldavanům vracejícím se zpět do Moldavska v jejich reintegraci na pracovní trh, a to zejména těm, kteří byli postiženi důsledky hospodářské krize. Projekt dále podpořil využití efektivnějších kanálů pro převod remitencí a možností k jejich výhodnějšímu investování ze strany migrantů a jejich rodin.

 

Tento projekt byl pokračováním projektu z roku 2008 a jako takový pokračoval v budování kapacit struktur migračního managementu v Moldavsku se speciálním důrazem na pracovně migrační, návratové a reintegrační otázky. Záměrem projektu bylo asistovat Moldavsku v řízení migračních toků, tj. podpořit moldavskou státní správu v managementu odchozí migrace a návratů moldavských migrantů s ohledem na roli migrace pro rozvoj v Moldavsku.

Tento projekt nabídl sérii výměny zkušeností v migračním managementu se speciálním důrazem na migraci a trh práce a pracovní migraci. Celkovým záměrem projektu bylo přispět k podpoře migračního managementu v Moldavsku a přispět k udržitelné reintegraci navrátilců a integraci na trh práce moldavské populace ohrožené migrací.

V Moldavsku se zaměřoval projekt na odborné kurzy šití, tkalcovství a tradiční rukodělné výroby, ale také na počítačové kurzy. Jenom v roce 2007 prošlo odbornou výukou 304 žáků z 10 vybraných partnerských internátních škol z celého Moldavska a přes 500 sociálně nejslabších studentů obdrželo materiální pomoc. Studenti vyšších ročníků procházeli každým rokem marketingovým školením, které bylo vedeno přímo zaměstnanci místních a národních úřadů práce. Tato školení se zaměřovala na znalosti lokálního trhu práce, psaní životopisu, hledání si zaměstnání, techniky vedení interview se zaměstnavatelem a jiné praktické dovednosti. V moldavské škole v Leova byl mimo jiné proto otevřen počítačový klub, do kterého chodí kromě žáků internátu také místní školáci.