» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Arménie

 

V roce 1994 se podařilo Arménii zastavit post-sovětský ekonomický pokles a Arménie zajistila trvalý růst hrubého domácího produktu každým následujícím rokem. Ekonomický růst v posledních letech se však neodrazil v životní úrovni lidí. Od roku 2000, kdy byla vytvořena Strategie redukce chudoby (Poverty Reduction Strategy) a Arménie se přihlásila k Rozvojovým cílům tisíciletí, došlo ke kvalitativnímu posunu ve veřejné politice směrem k omezování chudoby.

 

 

 

V roce 2007 ukončila IOM Mezinárodní organizace pro migraci dva 3leté projekty v Arménii a v Moldavsku, které byly financovány Odborem azylové a migrační politiky MVČR z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem obou projektů bylo snížení neregulérní migrace pomocí podpory ekonomické integrace a vytvářením pracovních příležitostí pro sociálně slabé studenty, kteří ukončují arménské a moldavské internátní školy.

 

Přiložené soubory