» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Projekt "Vítejte v České republice" NNO Slovo 21 v partnerství s IOM

IOM Praha se partnersky podílí na projektu neziskové organizace Slovo 21 "Vítejte v České republice". Projekt se snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí, a to prostřednictvím adaptačně integračních kurzů pro nově příchozí cizince, které jsou do budoucnosti plánovány v České republice jako povinné.

Tento projekt se zaměřuje na metodiku plánovaných integračních kurzů "Vítejte v České republice", školení lektorů, školení tlumočníků a vytváření metodických materiálů, které umožní hladký počátek kurzů ve chvíli, kdy budou pro imigranty povinné.

V pilotní fázi projektu "Základní orientace" NNO Slova 21, na které se podílela IOM Praha expertně, byly kurzy odzkoušeny a evaluovány na skupině více než sto šedesáti lidí. Účastníci kurzů byli velmi spokojeni s předanými informacemi, které na počátku svého pobytu v ČR (často ani později) neznají. Dále ocenili fungování integračních center a neziskových organizací, které poskytují bezplatnou poradenskou činnost. Mottem pilotního odzkoušení kurzů, které se v evaluacích často objevovalo, bylo: "Kdybych tyto informace měl na počátku mého pobytu v ČR, ušetřil bych spoustu času, i peněz."

Další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách NNO Slovo 21.

Projekt je realizován od 1. července 2013 do 30. června 2014.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

PARTNEREM PROJEKTU JE SLOVO 21