» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Projekt "Vítejte v České republice II" NNO Slovo 21 v partnerství s IOM

V rámci projektu bylo realizováno 22 adaptačně integračních kurzů pro celkem 276 účastníků ze třetích států. Kurzy byly realizovány ve spolupráci s regionálními integračními centry a neziskovými organizacemi, ale i s univerzitami a zaměstnavatelli na základě jednotné metodiky. Kurzy byly poskytnuty v českém jazyce a tlumočeny ve všech 5 jazykových verzích, tedy angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a francouzštině. Kromě těchto jazyků byly navíc zorganizovány kurzy i s mongolským tlumočením pro nově příchozí Mongoly.

Po každém kurzu vyplňovali účastníci také tištěné evaluační formuláře. Celkem vyplnili 230 evaluací, které byly po kurzech, ale také na konci projektu celkově vyhodnoceny. 84% účastníků hodnotilo kurzy jako výborné a 15 % jako velmi dobré. Oproti pilotním kurzům tedy došlo k velkému nárůstu počtu lidí, kteří kurz hodnotilo jako výborný (oproti 66%). Stejně jako u pilotních kurzů hodnotilo 74% lidí získané informace jako výborné a 23% jako velmi dobré. Lektory kurzů ohodnotilo 86% lidí jako výborné a 12% jako velmi dobré. I v této kategorii došlo k nárůstu spokojenosti účastníků kurzů (oproti 76% a 18%). Došlo také k mírnému nárůstu spokojenosti se strukturou kurzu, kdy 71% lidí hodnotilo strukturu jako výbornou a 26% jako velmi dobrou (oproti 63% a 26%). Obdržené materiály hodnotili účastníci stejně jako u pilotních kurzů, jejich podoba se za dobu trvání projektu nikterak nezměnila. 74% je hodnotilo jako výborné a 23% jako velmi dobré.

Díky kurzům se zvýšila informovanost cizinců, ale zároveň se zvýšily i kapacity vyškolených lektorů a tlumočníků vést tyto souhrnné 8hodinové kurzy. Dále pokračovala školení lektorů a tlumočníků z různých regionů ČR, kteří vedou a tlumočí kurzy Vítejte v České republice. V rámci projektu "Vítejte v České republice II" byla realizována 2 dvoudenní školení lektorů za účasti celkem 27 lektorů. Dále proběhlo 5 školení tlumočníků pro 5 jazykových verzí (angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, francouzština) dle již existující metodiky školení tlumočníků. Celkem bylo v rámci projektu vyškoleno 82 tlumočníků, z nichž certifikát obdrželo 49 lidí. Byla aktualizována a doplněna databáze kvalifikovaných lektorů a tlumočníků.

Databáze lektorů v současnosti obsahuje 78 lektorů a databáze tlumočníků 106 tlumočníků.

 

Další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách NNO Slovo 21.

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

           

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

PARTNEREM PROJEKTU JE SLOVO 21