» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Projekt ACCESS: aktivní občanství a zvýšení politické participace migrantské mládeže

IOM Praha zahájila nový evropský projekt pro mládež - migranty. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a je implementován v kooperaci s mládežnickými organizacemi a partnerskými institucemi v České republice, Finsku, Francii, Rumunsku a Španělsku. Koordinátorem projektu je IOM Helsinky. Partnery v České republice jsou Integrační centrum Praha, Městská část Praha 14, Městská část Praha 3.

Cílem projektu ACCESS je umožnit migrantské mládeži stát se občansky aktivní na místní, národní a evropské (EU) úrovni. Projekt ACCESS poskytuje konkrétní rady a nástroje tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky a nápady mladých lidí již do rozhodovacího procesu.

V kontextu tohoto projektu neznamená politická participace mladých pouze účast na volebních procesech, ale skládá se z komplexnějšího přístupu k zapojení všech mladých lidí do rozvoje, implementace a evaluace veškerých politik, jež se jich nějakým způsobem dotýkají. Aktivní politická participace může znamenat účast např. v místních samosprávních mládežnických parlamentech, lobbying, poskytování zpětné vazby tvůrcům politiky nebo dobrovolné začlenění do přidružených komisí (výborů) či asociací.

Projekt byl započat v prosinci 2013 a bude trvat až do května 2015. 

Aktivity

Cílem projektu je propagovat plnou participaci a společenské začlenění mladých lidí, a to:

1.    - Budováním způsobilosti migrantské mládeže k účasti na politickém životě

Tyto aktivity oprávní a zmocní mládež k získání znalostí a dovedností. Zároveň jim umožní vytvořit sítě s ostatními vrstevníky za účelem podpory svého i jejich aktivního občanství, politické participace a evropské identity v rámci projektu, i mimo něj.

- 2. - Posílením místních samospráv, aby pracovaly směrem k intenzivnějšímu zapojení migrantské mládeže

Tato část poskytne samosprávním jednotkám příležitosti ke zhodnocení a zlepšení svých politik a praktik zahrnutím mládeže do rozhodovacích procesů na místní úrovni.

3.    - Zvyšováním povědomí a budováním sítí

Za pomoci budování výše uvedených aktivit a jejich výstupů, projekt zvýší povědomí důležitosti politické participace a aktivního občanství migrantské mládeže napříč relevantními zúčastněnými stranami a širokou veřejností.

Partneři

Projekt ACCESS je řízen Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) v Helsinkách s podporou IOM Praha, Marseille, Barcelona a Bukurešť.

Partnerské organizace:

Finsko

·        Oddělení pro mládež, město Helsinky

·        Finská mládežnická spolupráce – Allianssi

·        Ministerstvo spravedlnosti

·        Poradní výbor pro národnostní vztahy, Ministerstvo vnitra

Rumunsko

·        Samospráva města Cluj Napoca

·        Rumunská mládežnická rada

Česká republika

·      Integrační centrum Praha

·      Městská část Praha 14

·      Městská část Praha 3

Francie

·        Město Marseille

Španělsko

·        Rada mládeže, město Barcelona

Spolufinancování

Evropská komise

·        Fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, opatření Společenství 2012

Finsko

·        Oddělení pro mládež, město Helsinky

·        Ministerstvo spravedlnosti

·        Poradní výbor pro národnostní vztahy, Ministerstvo vnitra

Česká republika

·        Integrační centrum Praha

·        Městská část Praha 14

Španělsko

·        Rada mládeže, město Barcelona

 

Projekt je spolufinancován z Fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, opatření Společenství 2012.

 

Loga

  • Integration Center Prague
  • Praha 3
  • Praha 14