» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


ELCI projekt pro integraci imigrantů na lokální úrovni

 

ELCI projekt podporuje spolupráci na lokální úrovni a integraci imigrantů prostřednictvím organizací migrantů. Lokální úroveň je mnohem bližší obyvatelům, a to i cizincům, proto projekt podporuje integraci cizinců na lokální úrovni.

Organizace migrantů mohou hrát klíčovou úlohu v integračním procesu zejména díky jejich hloubkové znalosti problémů cizinců, ale i znalosti zvyků a kulturních hodnot jednotlivých cizineckých komunit.

Bohužel jsou kontakty mezi lokální administrativou a organizacemi migrantů často velmi omezené, a proto v rámci ELCI projektu spolupracuje sedm zemí Evropské unie na zvýšení povědomí o práci organizací migrantů v rámci procesu integrace.

Součástí projektu byl výzkum a analýza práce organizací migrantů v České republice a školení na podporu kapacit organizací migrantů. Dne 25. 4. 2012 proběhla k tématu veřejná debata v Domě národnostních menšin. Výstupy veřejné debaty naleznete dále na těchto stránkách.

Více o aktivitách v anglické části stránek iom.cz.

Projekt je kofinancován Evropskou komisí a US Embassy Prague. Začal 1.12.2010 a trval do 1.6.2012.

V České republice na projektu spolupracuje IOM Praha s o.s. Slovo 21 a za vládní instituce Centra na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení MVČR.

Dále je do projektu zapojena Francie (manažerem je IOM Marseille), Španělsko, Itálie, Maďarsko a Polsko.

Přiložené soubory

Loga

  • US Embassy