» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Webové stránky pro cizince Doma v České republice

IOM Praha  spravuje od roku 2003 stránky Doma v České republice na www.domavcr.cz určené cizincům žijícím či chystajícím se žít v České republice. Webové stránky jsou praktickým nástrojem integrace, pomáhajícím cizincům najít zde druhý domov. Cílem stránek je zvýšení úrovně informovanosti cizích státních příslušníků dlouhodobě usazených v České republice.  Těžiště stránek spočívá v databázi Rady pro život v České republice, kde jsou informace o pobytu, rodině, zaměstnání, podnikání, bydlení, zdraví a zdravotní péči, sociální zabezpečení, vzdělávání, státní občanství a sdružování.

Webové stránky Doma v ČR byly založeny v roce 2003 díky financování pilotního projektu IOM Praha ze strany MPSV ČR.

Dále byly kofinancovány MPSV v rámci EU projektu INTI realizovaného Českým helsinským výborem a IOM.