» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Projekt "Untold Stories": nevypovězené příběhy cizinců žijících v Čechách

Na jaře 2008 odstartoval zajímavý projekt společnosti Cross Czech ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), díky kterému budou sepsány zajímavé příběhy cizinců žijících v České republice. Příběhy cizinců budou  uloženy v digitální podobě a zpřístupněny (bez osobních údajů) široké veřejnosti, aby se česká společnost lépe seznámila s životem cizinců u nás, a to srozumitelnou formou osobních příběhů. Prosíme o spolupráci na této zajímavé aktivitě ty cizince, kteří by byli ochotni strávit půlden svého času a vyprávět nám o svém životě a novém domově za hranicemi své rodné země.

 

Projekt „Untold Stories: Learning with Digital Stories” (Nevypovězené příběhy: poznávání s digitálně vyprávěnými příběhy) je projekt ze sub-programu Grundtvig, který je součástí Life-long Learnig Programme (Program celoživotního vzdělávání), a který je zaměřený na neformální vzdělávání pro komunity migrantů v pěti zemích (Česká republika, Dánsko, Německo, Řecko a Švýcarsko) prostřednictvím společného digitálního vyprávění příběhů. V České republice je projekt zastoupen společností Cross Czech a.s.

 

Projekt Untold Stories umožní  jednotlivcům a skupinám z komunit migrantů vytvářet, ukládat,  propagovat a sdílet digitální příběhy, odrážející vlastní životní zkušenosti v jejich adoptivní zemi. Digitální vyprávění zahrnuje vytvoření krátkého „digitálního filmu“ integrující obrázky, fotografie, text a hlasové nahrávky.  S podporou vyškolených zástupců Cross Czech a IOM Praha v oblasti digitálního vyprávění můžou cizinci vytvořit silné, expresívní příběhy zaostřené na jejich sociální integraci, vzdělání, kulturu, zdraví, historii, životní podmínky, styl a celkové začlenění do české společnosti. Digitální příběhy cizinců tak mohou přispět k jejich osobnímu rozvoji, zdokonalení počítačových znalostí, ale především napomohou pochopení cizinců žijících v České republice českou společností.

 

V případě ochoty spolupracovat na této aktivitě, zkontaktujte prosím IOM Praha, Marii Říhovou na emailové adrese rihova@iom.cz nebo na telefonu 233 37 67 90. Mockrát všem předem děkujeme za ochotu!

 

www.iom.cz , www.crossczech.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené soubory