» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Modely integrace a prevence exkluze mládeže migrantů (iYouth)

Evropský projekt iYouth si klade za cíl především posilovat kapacity organizací pracujících s mládeží a migranty tak, aby byly lépe schopné podpořit integraci cílové skupiny a působit preventivně proti sociální exkluzi mladých migrantů. Prostřednictvím tzv. peer skupin, které vyhodnotily politiku a praxi v jednotlivých partnerských zemích projektu, byly vyvinuty nejlepší integrační modely pro práci s cílovou skupinou a zároveň partnerské organizace získaly inspiraci ze zahraničí pro svou vlastní práci. Během procesu tzv. peer reviews bylo
dotazováno celkem 203 lidí v 5 zemích a zorganizováno 88 interview a 39 workshopů z různých sfér. Účastníci peer reviews pomohli vyhodnotit činnost partnerských neziskových organizací a institucionálního prostředí v dané zemi.
 

V rámci evropského projektu iYouth vznikla webová školící platforma projektu na www.iyouth-project.eu.

Školící platforma je dostupná v českém jazyce a kromě školících materiálů obsahuje například i zajímavá videa s migrantskou mládeží.

Informace o platformě jsou přiloženy.

Smyslem aktivit projektu iYouth v České republice je především propojit různé organizace, krajské úřady, městské části, školy a pedagogy, nízkoprahová zařízení a volnočasové kluby, ale i jednotlivce angažující se pro podporu migrantů a mládeže tak, aby došlo k výměně informací a lepšímu zasíťování služeb.

Dne 23. 11. 2012 byl zorganizován workshop k projektu v Integračním centru Praha, kterého se zúčastnilo 22 odborníků z řad mladých migrantů, neziskových organizací a organizací pracujících s mládeží.

Program workshopu je přiložen.

Dne 4.12.2012 se konala konference na Ministerstvu vnitra k projektu iYouth za účasti 50 odborníků z MV, MŠMT, krajských úřadů, městských částí, neziskových organizací a institucí pracujících s mládeží.

Program konference a power pointové prezentace jsou přiloženy. V přílohách naleznete i závěry a doporučení z této konference.

Závěrečnou aktivitou evropského projektu byl EU seminář v Bruselu dne 21. února 2013. Semináře se zúčastnilo celkem 75 účastníků z 24 EU členských států, kteří zastupovali mládež, organizace mládeže, migrantů, národní rady dětí a mládeže, lokální, národní a EU instituce, akademickou obec a další.

Za Českou republiku se semináře zúčastnili 4 zástupci za IOM Praha, META o.s., Českou radu dětí a mládeže a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor mládeže).

Během semináře byly představeny výsledky a doporučení 1,5 letého projektu ve smyslu podpory integrace migrantské mládeže a prevence vyloučení (včetně řady dobrých příkladů jak organizace pracující s mládeží mohou úspěšně pracovat s migrantskou mládeží). Představena byla také metodia peer review, díky které byla v rámci projektu vybudována Internetová školící platforma (viz příloha v PPT).

Díky semináři byly vedeny zajímavé diskuze a příležitosti k seznámení se mezi organizacemi zastupujícími mládež a migranty, a to na EU, národní i lokální úrovni.

Výstupy z EU semináře jsou k dispozici na  http://www.iyouth-project.eu/seminar nebo níže v příloze.

V první polovině roku 2013 IOM ve spolupráci s partnerskými organizacemi publikovala Peer Review Report, který je zajímavou inspirací ke konkrétním aktivitám a práci partnerů v jednotlivých zemích. Report je ke stažení v přílohách.

 

Projekt iYouth je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.

Projektje realizován ve spolupráci s neziskovými organizacemi a institucionálními partnery v Rakousku, České republice, Finsku, Francii a Polsku. Projekt je realizován od 1. září 2011 a trvá 18 měsíců.

 

V České republice je neziskovým partnerem META o.s. a vládním partnerem OAMP MVČR.

 

Přiložené soubory

Loga