» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


IOM expertně podpořila projekt o.s. Slovo 21 "Základní orientace"

Hlavním cílem projektu je podpora integrace cizinců v České republice tak, aby cizinci znali svá práva a povinnosti a orientovali se v prostředí České republiky.

 

Specifickým cílem je rozšíření informací o legálních možnostech pobytu v ČR a omezení negativních jevů a zároveň zvýšení inter-kulturních kompetencí cizinců žijících v ČR po jejich příjezdu.

Cílů bude dosaženo prostřednictvím zavedení uvítacích jednodenních kurzů pro nově příchozí cizince a pilotní ověření kurzů, které poskytnou základní informace o České republice a životě v ní.

IOM se podílela s o.s. Slovo 21 zejména na vytvoření metodické příručky pro budoucí lektory těchto kurzů a informačních tištěných materiálech.

Více informací o projektu naleznete na stránkách o.s. Slovo 21.

 

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ.

Loga

  • Logo MVČR
  • Logo EU