» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


IOM expertně podpořila projekt o.s. Slovo 21 "Vzájemná komunikace = lepší integrace II"

Zavedení koncepce a integrační politiky na komunální úrovni v ČR, a to zejména v Praze prostřednictvím výměny zkušeností s vyspělejšími státy EU. To je hlavní cíl projektu „Vzájemná komunikace = lepší integrace II“.

IOM se expertně účastnila studijních cest do Vídně a Amsterodamu (v rámci projektu proběhly dále studijní cesty do Madridu a Lisabonu). Dále pak podpořila mezinárodní konferenci k integraci imigrantů ve dnech 23. - 24. února 2012 a kulatý stůl pro zástupce lokální samosprávy dne 15. května. Mezinárodní organizace pro migraci dále pak odborně zaštítila vznik Publikace k nejlepší praxi v oblasti integrace cizinců na municipální úrovni.

Více o projektu na webových stránkách o.s. Slovo 21.

 

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ.

 

Loga