» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


INTI 2004 - Posilování migrantů: integrace skrze informace a trénink veřejných úředníků a nevládních organizací

 

Autor projektu: Český helsinský výbor                                                   

Projekt byl splufinancován Evropskou unií v rámci rozpočtové linie INTI. České Ministerstvo práce a sociálních věcí kofinancovalo tento EU projekt prostřednictvím financování webové stránky www.domavcr.cz .                

Trvání projektu:  květen 2005 – duben 2006                                         

Partneři projektu:

IOM International Organization for Migration (ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko), CARITAS-Polsko, ICCR-Budapešť, Slovene Philanthropy, Wide Open School Foundation. Partnerem projektu pro Českou republiku a finančním přispěvatelem bylo rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Zeměpisné pokrytí: ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko

Cílová skupina:  občané třetích států, nevládní organizace a veřejní úředníci

Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím informací a dalších služeb pomoci migrantům v integraci do jejich hostitelské společnosti. Projekt rovněž přispěl k seznámení odborné veřejnosti, veřejných úředníků především, s potřebami migrantů a nejlepšími způsoby dosažení efektivní integrace. Za tímto účelem sledoval projekt dvojí strategii. První část projektu se zaměřila na výzkum a zhodnocení potřeb migrantů v dotčených zemích. Zhodnocení se soustředilo zejména na informace, které migranti potřebují v zájmu efektivní integrace v jejich hostitelské zemi, včetně kulturních, politických a sociálních odlišností každé jednotlivé země, stejně jako evropských hodnot. Po zhodnocení byly získané informace shrnuty a zpřístupněny komunitám migrantů a odpovědným institucím. Druhá část projektu shromáždila tzv. best practices od zástupců různých úřadů v dotčených zemích, jednak expertů ze starých členských států Evropské unie, aby v rámci dvou školení školitelů diskutovali o nejlepších postupech týkajících se integračních služeb, jako jsou otázky zaměstnanosti, vzdělávání a komunitní integrace migrantů. Závěry a doporučení z workshopů zaměřených na školení školitelů byly shrnuty v dokumentu, jenž byl předložen odpovědným činitelům v dotčených zemích prostřednictvím národních seminářů, jež byly vedeny vyškolenými účastníky.

Zde naleznete v angličtině materiály z projektu INTI:

ke školení školitelů: Integration through Information – training of trainers a zhodnocení potřeb migrantů: Needs Assessment of Foreigners.