» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Integrace cizinců v ČR - zravotní pojištění cizinců

 

V roce 2007 vstoupila IOM Praha do projektu s Pojišťovnu Všeobecné zdravotní pojišťovny (PVZP, a.s.) v oblasti zdravotního pojištění cizinců, se zaměřením na ukrajinskou komunitu.

Projekt se soustředí na distribuci informací o systému zdravotního pojištění v České republice migrantům. Kombinuje informace jak o systému zdravotního pojištění v České republice ve veřejném systému (pro zaměstnance, cizince s trvalým pobytem, žadatele o azyl atd.), tak o  smluvním systému.

Projekt podporuje šíření informací o  celém systému zdravotní péče a zdravotního pojištění, zahrnuje veřejný systém pojištění, i dlouhodobé a krátkodobé smluvní zdravotní pojištění. Kde to bude možné doplní obecné informace podporující integraci cizinců v České republice. Zvláště pak informace zaměřené na legální pobyt a legální zaměstnání v České republice, které jsou považovány za stěžejní bod integrace cizinců v České republice.