» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Vytvoření Návratového centra

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a spolufinancován Evropskou unií z Evropského návratového fondu.

 

Cílem projektu bylo vytvoření Návratového centra jakožto instituce, která se postupně stane koordinačním centrem veškerých aktivit spojených s problematikou dobrovolných návratů na národní úrovni. V rámci návratového centra spolupracují státní, mezinárodní i nevládní subjekty s cílem zefektivnit veškeré činnosti s touto problematikou související.

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci pobývající v ČR v neregulérním postavení, nebo kterým neregularita hrozí, cizinci zajištění v ZZC a žadatelé o mezinárodní ochranu.

Projekt má za sebou počáteční fázi, která určila organizační strukturu a koncepci Návratového centra. Identifikovala instituce, které jsou do Návratového centra zahrnuty, nastavila komunikační kanály a pravidla pro výměnu informací mezi jednotlivými subjekty. Koncepce byla vytvořena ve spolupráci s MV ČR.

Projekt rovněř pomáhá zlepšit poradenství poskytované IOM, zejména tím, že:

·       zavede síť poradenských míst v regionech;

·       představí poradce z řad jednotlivých komunit dle národností;

·       zvýší kapacitu IOM při poskytování poradenství v ZZC.

Další aktivity Návratového centra jsou předmětem pokračování projektu.

 

Pobyt cizinců v ČR v neregulérním postavení představuje řadu problémů jak pro cizince samotné, tak i pro společnost. Umožnění  dobrovolného návratu těmto cizincům, či cizincům, kteří by se potencionálně mohli  dostat do neregulérního postavení se v poslední době jeví jako efektivní opatření pro prevenci těchto problémů.

 

Projekt reaguje na potřebu vytvořit v ČR platformu, která by zajistila koordinovaný přístup jednotlivých subjektů (státní, mezinárodní a nevládní instituce) k problematice dobrovolných návratů s cílem zajistit dostupnost služeb v rámci tohoto programu pro všechny příslušníky cílové skupiny. Tato platforma by rovněž zefektivnila spolupráci mezi jednotlivými subjekty při realizaci programu dobrovolných návratů se zaměřením na postupnou centralizaci komunikace, řízení projektů a aktivit zaměřených na dobrovolné návraty, pobídky a reintegrace, jakož i rozhodování o návratech a reintegracích.