» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Starší projekty dobrovolných návratů a reintegrační asistence

Projekt přispěje k úspěšné a udržitelné reintegraci migrantů vracejících se z České republiky do Gruzie. Tato asistence povede následně k prevenci opakované neregulérní migrace z Gruzie do České republiky, což zároveň posílí i stabilizaci těchto migrantů v Gruzii. Cílem projektu je asistovat při reintegraci vracejícím se migrantům v zemi původu.

Reintegrační aktivity zahrnují i skupinu potenciálních migrantů v rámci prevence migrace a stabilizace ohrožených skupin na trhu práce. Reintegrační asistence spočívá v pomoci při hledání zaměstnání, rekvalifikačních kurzech rozvíjejících odborné znalosti a dovednosti a podpoře drobného podnikání.

Zadavatelé: Evropská komise, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko

Koordinuje: IOM Budapešť, mise s regionální funkcí

Partnerské mise: IOM Budapešť, Bratislava, Praha, Varšava

Doba realizace: září 2006 – březen 2008

 

Program reaguje na potřebu po rozšíření rámce integrovaných dobrovolných návratech ve středoevropském regionu.

Starší programy AVR od doby založení IOM Mezinárodní organizace pro migraci v České republice do roku 2007.

Projekt navázal na aktivity předchozího období. Byl opět postaven na spolupráci mezi IOM a SUZ.

 

 

Můžete se zúčastnit projektu DOBROVOLNÝCH NÁVRATŮ, jehož cílem je poskytnout pomoc cizincům, kteří se vinou současné ekonomické krize ocitli bez pracovního uplatnění, chtějí zpátky do vlasti a nejsou schopni tuto cestu sami uhradit.