» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Irák

 

Situace v Iráku v oblasti migrace zdaleka není stabilizovaná. Od zhroucení diktátorského režimu v roce 2003 se země potýká s problémy v oblasti vniřní bezpečnosti, jež jsou spojeny mimo jiné s migrací obyvatelstva a bezpečnostními riziky způsobenými nedostatky v řízení a kontrole migrace ze zahraničí. IOM v Iráku od roku 2003 realizuje rozsáhlé humanitární a rozvojové aktivity zaměřené na pomoc vniřně přesídleným a zvláště zranitelným a potřebným skupinám obyvatel a migrantů. Kromě této urgentní pomoci IOM v Iráku připravila a  realizuje sérii aktivit zaměřených na naplňování potřeb vlády Iráku v budování kapacit, rozvoji migračních politik, zlepšování souvisejícího právního rámce a budování kapacit při výcviku iráckých migračních a pohraničních složek státní správy.

Projekty jsou financovány českou vládou prostřednictvím Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky.

 

 

Projekt byl pokračováním čtyřletých aktivit hrazených Českou republikou v Iráku v rámci programu Budování kapacit v oblasti migračního managementu.

Cílem projektu bylo posílit kapacity irácké Pracovní skupiny pro migrační informační systém (MISTF) a zvýšit kapacity Vlády Iráku při efektivním sběru a analýze migračních dat a jejich sdílení prostřednictvím meziresortního migračního informačního systému.

 

Projekt napomohl iráckým kolegům stanovit, jaká jsou nezbytná data, metody jejich sběru, formát, uchovávání, ochrana a kontrola nad daty, vymezení potřeby a pravomocí iráckých ministerstev a složek zapojených do sběru dat a analytického procesu.

 

Tento projekt navázal na již tříleté předešlé aktivity v oblasti budování kapacit migračního managementu v Iráku, financované českou vládou prostřednictvím Minsiterstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky.

Cílem projektu bylo posílit kapacity Vlády Iráku při efektivním sběru, výměně a ochraně dat týkajících se cestovních dokladů, a to prostřednictvím pomoci při vytváření jejich národní databáze.

Projekt obsáhl tři praktická školení v Jordánsku a České republice pro zaměstnance DAFEC, založených na analýze potřeb pro tvorbu systematické databáze cestovních dokladů. Školiteli byli čeští experti Ředitelství Služby cizinecké policie, Oddělení dokladů. Hlavními tématy školení byly následující oblasti: shromažďování a analýza migračních dat, analýza rizik, profilace cestujících a portrétní identifikace. Tři školení v Jordánsku (listopad 2008) a v České republice (listopad 2008 a leden 2009) celkem absolvovalo 33 iráckých odborníků.

Projekt zahrnuje hloubkové proškolení v oboru zkoumání dokladů koncipované jako kurz školitelů pro 15 iráckých odborníků, zaměstnanců Ministerstva vnitra Irácké republiky. Cílem je z dlouhodobějšího hlediska podpora vytvoření centralizované skupiny odborníků na cestovní doklady v Iráku, jež bude nabytou odbornost a učební techniky dále aplikovat při vzdělávání úředníků pověřených kontrolou cestovních dokladů v Iráku.

Projekt uskutečněný v roce 2006 a financovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Vládou Austrálie přispěl ke společným snahám české a irácké vlády umožnit irácké administrativě posílit instituční a operační kapacity relevantních institucí a vyvinout dlouhodobou strategii rozvoje migračního managementu v Iráku.