» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Bosna a Hercegovina

 

Cílem bilaterálního česko-bosenského projektu financovaného z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce od roku 2004 bylo dosažení standardní úrovně vlastní azylové procedury v BaH. Od roku 2007 až do současnosti byly projekty více orientovány na migrační problematiku, zejména pak oblast návratové politiky občanů třetích států, legislativu ke vstupu, pobytu a vycestování z ČR, vízovou politiku a praxi, sběr dat, analýzu rizik, inspekci dokladů, ochranu státní hranice. V roce 2009 se podařilo zorganizovat za spolupráce s Oblastním ředitelstvím Cizinecké policie Plzeň vnitřní schengenské pátrání s účastí německé policie.

 

Kromě školení a výměny zkušeností, zejména pro sekci pro azyl Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny, byla zakoupena výpočetní technika pro vybavení tohoto úřadu a pro podporu vytvoření týmu pro analýzy a strategické plánování.

 

 

 

Celkové náklady na projekty

Téměř 250 tisíc eur bylo od roku 2004 vyčleněno na  oblast podpory pro Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny pro oblast azylového a migračního managementu, včetně technické podpory formou výpočetní techniky pro tým pro analýzy a strategické plánování.