» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování

 

Tento projekt ENF 2012-04 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2012. Navazuje na projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, který byl realizován v uplynulém roce.

Projekt, stejně jako v první fázi, přispívá ke zlepšení  podmínek pro úspěšnou reintegraci občanů třetích zemí navracejících se z ČR do zemí původu. Reintegrační asistence je zaměřena na občany nejčastějších cílových zemí existujících programů dobrovolných návratů (Ukrajina, Vietnam, Mongolsko, Ruská federace, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Kyrgyzstán). Při realizaci programu IOM Praha spolupracuje s misemi IOM a partnery v zemích návratu a využívá již existující reintegrační infrastruktury a expertízy IOM v této oblasti. Důraz klade na poskytování reintegrační asistence formou přímého hrazení nákladů spojených s následujícími aktivitami v zemi původu:

·         podpora podnikatelského plánu;

·         vzdělávání a rekvalifikace;

·         pomoc při uplatnění na trhu práce;

·         hrazení zdravotní péče;

·         podpora bydlení

·         a další typy reintegrační asistence dle individuálních potřeb.

 

Kromě hrazení nákladů souvisejících s realizací reintegračního plánu je navrátilcům poskytována také finanční podpora k hrazení pozemní dopravy z cílového letiště do finální destinace a nezbytných drobných nákladů spojených s návratem. Navrátilci sestavují plán reintegrace za asistence IOM, a to jak již před vycestováním z ČR, tak i po návratu do země původu. IOM navrátilce, kterým byla poskytnuta reintegrační asistence, monitoruje tak, aby byla k dispozici zpětná vazba pro následnou evaluaci projektu.

 

Více informací a reintegrační konzultace získáte v kanceláři IOM Mezinárodní organizaci pro migraci, Argentinská 38, Praha 7, nebo na telefonech 233 370 160 a 775 965 570 či faxu 233 370 259.

Odkazy