» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Propagace dobrovolných asistovaných návratů a reintegrace v ČR

Tento projekt ENF 2013-08 byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2013. Projekt má za cíl zvýšit informovanost o projektech dobrovolných asistovaných návratů a reintegrace (dále AVRR) mezi cílovou skupinou cizinců ze třetích zemí a současně i zvýšit informovanost mezi českou laickou i odbornou veřejností.

Projekt navázal na projekty IOM Realizace návratového centra (v několika fázích od roku 2011) a  Reintegrační program pro navrátilce z ČR (v několika fázích od 2012) v rámci kterých IOM vytvořila organizační strukturu NC, zavedla  regionální poradenská místa (RPM),  distribuovala informační materiály a přispěla ke zlepšení spolupráce mezi institucemi a organizacemi pracujícími s cílovou skupinou.

Projekt podpořil výše uvedené aktivity a prohloubil především jejich propagační části. Z důvodu omezených kapacit nebyly doposud ve výše uvedených projektech realizovány všechny využitelné informační nástroje a prostředky. Především pak nebyly programy AVRR propagovány vůči české laické veřejnosti.   

Projekt doplnit již realizované aktivity IOM o aktivity následující:  

1. Bannerová kampaň na internetových stránkách navštěvovaných cílovou skupinou cizinců

Byly vytvořeny bannery v pěti cizích jazycích pro cizince z cílových skupin AVRR a byly propagovány na internetových stránkách nejvíce navštěvovaných těmito cizinci v ČR.   

2. Informační kampaň v českých médiích

Byla připravena informační kampaň zahrnující články (včetně příběhů úspěšně reintegrovaných cizinců), tiskovou konferenci, pořady v rozhlasu, která bude informovat laickou i odbornou veřejnost o AVRR. Byla koordinována s dalšími propagačními aktivitami v rámci AVRR a se společností BENY TV, která připravila dokumentární film „Dobrovolně“. Film byl představen na společné  Tiskové konferenci. Film byl třikrát odvyslílán v v České Televizi - odkaz je zde 

V návaznosti na TK byla mimo jiné informace o dobrovolných návratech presentována široké veřejnosti na webu nejčtenějšího deníku Blesk zde 

3. Propagace AVRR na Letní škole migračních studií 2014

AVRR bylo prezentováno jako jedno z hlavních témat na šestém ročníku Letní školy migračních studií, která se uskutečnila  od 18.-23. srpna 2014 v Českých Budějovicích. AVRR bylo prezentováno jako klíčová aktivita IOM, byly prezentovány úspěšné případy reintegrace. Letní školy se účastnilo na 50 studentů vysokých škol z ČR i ze zahraničí (především třetích zemí), zaměstnanci neziskových organizací i regionálních Integračních center pro cizince.