» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Peněžní pobídky a opatření pro navrátilce z ČR

 

Tento projekt ENF 2013-12 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2013.

Hlavním cílem projektu je podpořit strategický přístup ČR k řízení návratů migrantů do zemí svého původu, a to prostřednictvím praktického využití motivačních pobídek, které slouží ke zvýšení zájmu o dobrovolný návrat mezi cílovou skupinou. Motivační peněžní pobídkou se rozumí nižší finanční částka vyplácená před návratem a/nebo bezprostředně po něm, má usnadnit rozhodování o návratu a motivovat k němu cílovou skupinu.

Cílovou skupinou projektu jsou zejména osoby, jejichž návrat by byl bez peněžní pobídky jen obtížně uskutečnitelný, nebo takové osoby, které se k návratu rozhodnou až na základě poskytnutí této motivační finanční pobídky. Jedná se především o ty migranty, kteří s návratem váhají z důvodu existence možných bariér a o osoby ze zranitelných skupin, které též s dobrovolným návratem váhají.

Ve spolupráci s Návratovým centrem byly vytvořeny dotazníky pro kvalitativní průzkum mezi cílovou skupinou a stanovila se kritéria pro výběr vhodných příjemců motivačních peněžních pobídek.Dle stanovených kritérií jsou vybíráni vhodní příjemci peněžní pobídky. Ti pak před návratem nebo bezprostředně po něm obdrží jednorázovou peněžní finanční pobídku ve výši 5000 Kč na podpoření jejich návratu, nebo je částka použita na specifický typ asistence před návratem, např. na hrazení životních nákladů, na dočasné ubytování, na administrativní procesy spojené s ukončováním pobytu v ČR, na získání NCD apod. Konečnou aktivitou je zpracování a vyhodnocení kvalitativního průzkumu a jednotlivých kazuistik do hodnotící zprávy pro potřeby MV ČR.

Více informací získáte v kanceláři IOM Mezinárodní organizaci pro migraci, Argentinská 38, Praha 7, nebo na telefonech 233 370 160 a 775 965 570 či faxu 233 370 259.