» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Návratové centrum 2015

Tento projekt ENF 2013-14 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z prostředků Evropského návratového fondu 2013. Navazuje na projekty vytvoření a provozování návratového centra, které se realizovaly v předešlých obdobích.

Návratové centrum (NC) je platformou zahrnující státní, mezivládní i nevládní organizace, které se v České republice přímo či nepřímo podílejí na aktivitách souvisejících s realizací programu dobrovolných návratů státních příslušníků třetích zemí. Projekt byl zahájen v roce 2012 a sleduje dva hlavní cíle:

1) Podpořit strategický a koordinovaný přístup k realizaci aktivit a projektů souvisejících s realizací dobrovolných návratů;

2) Zvýšit efektivnost aktivit souvisejících s dobrovolnými návraty na národní úrovni a dostupnost návratové asistence pro cílovou skupinu.

Projekt usiluje o zvýšení udržitelnosti, kontinuity a koheze aktivit souvisejících s dobrovolnými návraty, realizovaných jednotlivými subjekty na národní úrovni. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o existenci Programu dobrovolných návratů v mezi příslušníky cílové skupiny, ale i v odborné veřejnosti. 

Pro efektivnější dopad šířených informací na cílovou skupinu byl tým konzultantů doplněn také o tzv. komunitní konzultanty a to konkrétně o zástupce vietnamské a mongolské komunity.  Projekt nabízí  osobám zařazeným do programu dobrovolných návratů mino jiné asistenci při zajištění cestovních dokladů, či materiální pomoc osobám v hmotné nouzi v době přípravy realizace dobrovolného návratu.

 

Podrobnější informace získáte v kancelářích IOM:

IOM Praha, Argentinská 38, Praha 7, tel.: 233 370 160 nebo 731 657 403 nebo 775 965 573

Pro komunikaci ve vietnamštině volejte 734 152 130; pro komunikaci v mongolštině 775 895 710.