» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • na počátku roku 2018 měla 169 členských států
  • přes stovku pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Inovativní návrhy v české návratové politice a praxi, zkušenosti EU MS, fáze III.

 

Návrh projektu přímo navazuje na předchozí projekt „Vytvoření inovativních koncepčních návrhů v oblasti návratové politiky v České republice“ fáze II. Zatímco ve fázi I. a II. se projekt více věnoval tvorbě politiky a právnímu ukotvení návratové politiky do zákona, tato fáze (III.) bude více zaměřena na praktické otázky spojené s návraty. Přímé rozhovory s identifikovanými aktéry a osobní zkušenost v dalším členském státě EU – Belgii či Rakousku, povedou čeští experti na oblast návratové praxe. Výběr EU členského státu pro studijní pobyt bude uskutečněn na základě jednání Konzultační (kontaktní ) skupiny, která se bude rozhodovat na základě počtu návratů, motivačních pobídek k návratům a využívání zvláštních opatření k návratům vyplývajícím z Návratové směrnice. Na žádost expertů z České republiky je projekt rozšířen o experty z Belgie či Rakouska, kteří také posuzují příklady dobré praxe v návratových aktivitách. I ve fázi III. projektu bude připraven další studijní pobyt pro odborníky v oblasti návratové praxe ze  subjektu odpovědného za navracení cizinců a z IOM. Další aktivitou projektu je zobecnění všech získaných poznatků do zásadních doporučení – Návratového manuálu pro praxi svázanou s  legislativou tzv.cizineckého zákona v oblasti návratů. Konzultování s experty s dalších EEA zemí povede k posouzení příkladů dobré praxe dalších států. Kritériem dobré praxe budou především počty navrátilců a ekonomičnost návratové praxe. Neméně důležitou aktivitou projektu je příprava Konference o návratové politice a příkladech dobré praxe s mezinárodní účastí. Konference počítá s účastí zástupců Nizozemska, Rakouska a Belgie. Vytvořená Konzultační (Kontaktní) skupina, která se sejde minimálně třikrát, bude i nadále odpovědná za 1) výběr subjektu v EEA s doporučenou návratovou praxí či prohloubení spolupráce s již navštívenými institucemi, 2) posouzení doporučení, které IOM Praha připraví, 3) za aktivní přístup k doporučením v souvislosti s jejich možnou realizací v praxi a za 4) posouzení pobídek pro zvlášť zranitelné skupiny navrátilců (těhotné ženy, rodiny s malými dětmi, nemocní či handicapovaní atd….). Hlavním cílem pokračujícího projektu je i nadále výměna zkušeností s odborníky z jiných států EEA proto, aby se navržené inovativní postupy dostaly do české návratové praxe, která bude flexibilně navazovat na imigrační politiku a praxi. Vedlejším cílem projektu je šířit informace o nutnosti návratové politiky a praxe jako nedílné součásti imigrační politiky. Jedná se o pokračování projektu z Výzvy ENF 2010 a 2011.