» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Úvod

The 2020 IOM Summer School on Migration Studies was held in Prague, Charles University, from August 24th to 29th. You can find more information, including ON-LINE course, at the English version of this website here http://www.iom.cz/home/iom-summer-school-on-migration-studies-2020 

Projekt „Asistované dobrovolné návraty a reintegrace” č. AMIF/18/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. Hlavním cílem projektu je přispět k efektivnímu řízení migrace prostřednictvím komplexní podpory konceptu asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace a podpořit udržitelnou reintegraci navrátilců do zemí původu.

V rámci projektu ROZVOJ, MIGRACE A SDGs – PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA vydala IOM novou publikaci, která byla představena 21. listopadu na konferenci v Informačním centru OSN v Praze. Publikace je ke stažení níže, stejně jako prezentace z konference. Dále jsou ke stažení vyúkový manuál pro učitele "Nejen čísla" a publikace "10 Mýtů o migraci a rozvoji", která lze rovněž využít k výuce.  

IOM Praha realizuje od října 2017 do ledna 2020 mezinárodní projekt Q-SER (Qualitative services at local level for migrants and refugees), financovaný v rámci programu ERASMUS Plus. Partnery projektu jsou Městská část Egaleo, FAMSI - Andaluský městský fond pro mezinárodní solidaritu, Media Creativa 2020 Bilbao, Sociální podnik Drosostalida, Řecká ortodoxní metropole Německa ve Stuttgartu a německá společnost InTraCoM. Projekt se zaměřuje na interkulturní trénink pracovníků místní správy v různých sektorech, tak aby získali co nejlepší dovednosti a znalosti, které potřebují k práci s migranty. 

V rámci projektu se konala v Praze za účasti stovky hostů a odborníků 13. 5. mezinárodní konference "Vzdělávání a posilování kapacit pro práci s migranty". Konference poskytla ojedinělou příležitost diskutovat téma práce s cizinci a sdílet příklady dobré praxe mezi účastníky z vládních, regionálních, akademických, nestátních a dalších institucí z České republiky, Řecka, Španělska a Německa.

IOM Praha se zapojila do čtvrtého ročníku Globálního migračního filmového festivalu. The Global Migration Film Festival se koná ve stovce zemí světa a i v ČR vyvrcholí 18. prosince na Mezinárodní den migrantů. Filmové projekce a následné diskuse budou nejen 18. 12. v Kampusu Hybernská, ale také v Informačním centru OSN v Praze (12. 11.), ve Vsetíně (28. 11.) nebo Krabčicích (11. 12.) Případně zajistíme filmy z databáze i dalším zájemcům. IOM letos z několika set nabídnutých filmů vybrala 20 krátkých a 12 celovečerních filmů z celého světa. Více na https://www.iom.int/gmff/official-selection/2019

Jedenáctý ročník IOM Letní školy migračních studií se konal na Přírodověděcké fakultě Univerzity Karlovy od 26. srpna do 1. září 2019. Pro více informací prosím navštivte anglickou sekci tohoto webu. 

The eleveth IOM Summer school on migration studies was held in Prague, Charles University, from August 26th to September 1st 2019. For detail information including on-line application please visit english version of this website. 

IOM intends to hire a Service Provider for the Support of IOM Assisted Voluntary Return and Reintegration program outreach activities through creation of two short instructional/promotional videos for which this Request for Proposals (RFP) is issued. IOM now invites Service Providers/ Consulting Firms to provide Technical and Financial Proposal for the following Services:

1. Creation of an instructional cartoon video which shall describe step by step AVRR process (up to two minutes) and shall be delivered in Czech, English, Russian, French, Arabic, Mongolian and Vietnamese languages;

2. Promotional video spot which shall inform AVRR target group on the programme existence (up to 20 seconds), including language versions subtitles (in co-ordination with IOM).

Open to Internal and External Candidates

Position Title: Senior Resource Management Assistant

Indicative take home pay: Starting at 38 100 CZK

Duty Station:  Prague, Czech Republic; Classification:  General Service Staff, Grade G6 – Full time        

Type of Appointment: Fixed term, one year with possibility of extension

Estimated Start Date: ASAP Closing Date: 8 December 2019

Open to Internal and External Candidates

Position Title: Resource Management Assistant

Indicative take home pay: CZK 32 500

Duty Station: Prague, Czech Republic

Classification: General Service Staff, Grade G-5 - Full time

Type of Appointment: Fixed Term, one year with possibility of extension

Estimated Start Date: ASAP

Closing Date: 27 October 2019

IOM Czech Republic is looking for a Social Media Consultant.

Reference Code: CS-CZ10-2019-01 Social Media Consultant AVRR Project

Type of Appointment: Consultant Contract

Estimated Starting Date: as soon as possible

Contract duration: 6 months

 

 

IOM Czech Republic is looking for a Content Manager for AVRR Social Media Information Campaign

Reference Code: CS-CZ10-2019-02 Content Manager - AVRR Social Media Information Campaign

Type of Appointment: Consultant Contract

Estimated Starting Date: as soon as possible

Contract duration: 6 months

Closing Date: October 15th 2019

 

Open to Internal and External Candidates

Position Title: Visa Support Assistant (Korea Visa Application Centres Programme)

Duty Station: Prague, Czech Republic

Classification: General Service Staff, Grade G-4 - Part Time 80 %

Type of Appointment: Fixed term, one year with possibility of extension

Estimated Start Date: ASAP

Closing Date: 13 October 2019

Position Title: Operations Assistant

Duty Station: Country Office Prague

Type of Appointement: Hourly Contract - approximately 8 hrs/week

Estimated Start Date: As soon as possible

Closing Date: September 8, 2019

 

Two positions to be filled

Duty Station: Country Office Prague. Classification: General Service Staff, Grade G4.

Type of Appointement: Fixed Term, one year with possibility of extension. Estimated Start Date: As soon as possible

Closing Date: August 1, 2019

 

Duty Station: Country Office Prague

Classification: General Service Staff, Grade G4

Type of Appointement: Fixed Term, one year with possibility of extension

Estimated Start Date: As soon as possible

Closing Date: May 27, 2019

Two positions to be filled

Duty Station: Country Office Prague

Classification: General Service Staff, Grade G4

Type of Appointement: Fixed Term, one year with possibility of extension

Estimated Start Date: As soon as possible

Closing Date: May 27, 2019

IOM Praha Vás srdečně zve na třetí ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU FILMŮ O MIGRACI, který se uskuteční v Praze od 10. do 18. prosince 2018. Společně s partnery jsme připravili tři filmové večery: 

- 10. 12. KINO EVALD  - "Mladí migranti v ČR jejich vlastníma očima" 

- 13.12.  KAMPUS HYBERNSKÁ – "Dcera cizinka" (Fremde Tochter)" 

- 18.10.  VILA ŠTVANICE – premiéry filmů “Adnans Father” a  “Unbroken Paradise” v rámci oslavy Mezinárodního dne migrantů    

Začátky vždy v 19 hodin

Debaty o integraci cizinců po každé projekci. 

V rámci GLOBAL MIGRATION FILM FESTIVAL můžete on-line zdrama shlédnout filmy o různých aspektech migrace ve světě. V pátek 16. 12. jste zváni na oslavu Mezinárodního dne migrantů (18.12.), která se koná od 18:30 hodin v prostorách 64 U HRADEB v Mostecké ulici. Vedle promítání filmů se můžete těšina na koncert, tanec a setkání se zajímavými hosty.  

Mladí migranti v ČR jejich vlastníma očima

Hledáme mladé lidi od 16 do 29 let - cizince ze třetích zemí s dlouhodobým/trvalým pobytem v ČR, kteří se chtějí zúčastnit projektu Mladí migranti v ČR jejich vlastníma očima a natáčet o sobě, svém životě, škole, práci či přátelích krátké publikovatelné filmy. Filmařské školení zajistíme. Máte-li zájem, přihlaste se na lbultova@iom.int.

IOM Letní škola migračních studií 2018 se konala na Přírodověděcké fakultě Univerzity Karlovy od 26. srpna do 1. září. Projekt byl podpořen v rámci US Embassy Small Grants. Partnerem projektu byl UNIC - Informační centrum OSN v Praze. Záštitu nad desátým ročníkem letní školy převzal ministr vnitra pan Jan Hamáček.  

Pro více informací prosím navštivte anglickou sekci tohoto webu. 

IOM Summer school on migration studies will be held in Prague, Charles University, from August 26th to September 1st 2018. For more information, please visit english section of this website.

Jménem Magistrátu HMP uspořádala IOM ve dnech 14. – 15. 6. 2018 mezinárodní dvoudenní konferenci ma téma Integrace na školách – vzdělávání dětí migrantů; Sdílení příkladů dobré praxe. Hlavním cílem konference bylo přispět k podpoře efektivní inkluze dětí migrantů do českého vzdělávacího systému prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe se zkušenými západoevropskými samosprávami, které aplikují v praxi osvědčené vzdělávací modely kladoucí důraz na inkluzi a úspěšnou integraci dětí migrantů.

V úterý 12. prosince od 17:30 hodin v KC Novodvorská (Praha 4) spolupořádá IOM Praha s Ukrajinskou Iniciativou v ČR, Informačním centrem OSN v Praze a Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty veřejnou debatu na téma migrace v rámci Globálního migračního filmového festivalu 2017. Jste srdečně zváni na zajímavé filmy a debatu s odborníky. 

The Summer school on migration studies was held in Prague from August 27th to September 2nd 2017 in Prague. Detail information you can find on english section of this website.

Devátý ročník Letní školy migračních studií se uskutečnil od 27. srpna do 2. září 2017 v Praze. Zúčastnilo se jej přes sto studentů a mladých profesionálů ze šedesáti zemí. IOM projekt organizuje ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Centrem Geomigrace www.geomigrace.cz . Projekt je podpořen v rámci US Embassy Small Grants. Více informací naleznete v anglické sekci tohoto webu

IOM Praha jménem Magistrátu hl. m. Prahy uspořádala ve spolupráci s IC Praha a Slovem 21 mezinárodní konferenci k integraci cizinců na území hl. m. Prahy „Výzvy integrace – sdílení příkladů dobré praxe“, která se konala pod záštitou pana Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy. Dvoudenní konference proběhla ve dnech 8. – 9. 6. 2017 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Husově ulici 20 v Praze.

Special Vacancy Notice - Open to Internal and External Candidates

Ref No: VN2017-01 - Operations Assistant, Prague, Czech Republic

General Service Staff, Grade Equivalent G4; Special Short Term - part time position 50% until 31st December 2017, with possibility of extension; Start Date: as soon as possible

Closing Date: 16th June 2017

Aktuální data zveřejňuje IOM na stránkách migration.iom.int/europe/

Denní přehledy událostí a médií ze světa lze najít na iom.int/press-room/newsdesk

Analýzu statistik lze najít v článku na  http://faktus.info/analyzy/do-evropy-priplulo-v-roce-2016-pres-stredozemni-more-kazdy-den-tisic-migrantu/

Zajímavé články a zprávy zveřejňujeme rovněj na Facebook.com/IOMPrague/

IOM Praha se zapojila do globální kampaně TOGETHER, která má informovat občany o potřebě podpory uprchlíků a migrantů s cílem společně zajistit jejich bezpečí a důstojnost.  

 

IOM byla založena před 65 lety v prosinci 1951. Historii práce organizace, která byla v září 2016 přijata do OSN, můžete vidět v krátkém FILMU  . Více informací také na www.iom.int/65th.

 

Valné shromáždění OSN uspořádalo 19. září v sídle OSN v New Yorku jednodenní setkání na nejvyšší úrovni věnované rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů. Cílem je dosáhnout shody na humánním a koordinovaném postupu při řešení krize. Je to historicky první setkání na nejvyšší úrovni věnované výhradně problematice uprchlíků a migrace. Summit svolává jménem členských států předseda Valného shromáždění. Součástí summitu bude rovněž oficiální přijetí IOM do systému OSN jako přidružené organizace/related organization. Podrobné informace na internetové stránce summitu refugeesmigrants.un.org

Osmý ročník Letní školy migračních studií se uskutečnil od 4. do 10. září 2016 v Praze. IOM jej organizovala ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou univerzity Karlovy a Centrem Geomigrace. 

V září 2015 bylo v Kišiněvě slavnostně otevřeno Krizové centrum pro navracející se migranty, podpořené v rámci rozvojové spolupráce České republiky. Centrum vniklo na základě požadavku moldavského ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny (MLSPF), v rámci projektu realizovaného IOM Mezinárodní organizací pro migraci. Tříletý projekt „Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů – vytvoření krizového centra“ je součástí dlouhodobé koncepce podpory sociálních služeb v Moldavsku, které je prioritní zemí rozvojové spolupráce ČR.

 

"Let your Light Shine By"

We have seen some dark days in our world this year. In 2015 we have seen acts of sickening violence, the fury of nature, and – perhaps most poignant of all – the corpse of the baby boy, Aylan Kurdi, face-down on a Mediterranean beach. But while the world is full of darkness, it is not surprising that so many cultures have created festivals of light. Hindus recently celebrated Diwali, and last month was Loy Krathong in Southeast Asia, where candles were afloat to give thanks. Soon it will be the holiday season for much of the Western world. Lights are already twinkling everywhere, from Central Park to Bondi Beach. In Ireland, a nation which fled poverty, war and famine, there is a tradition of placing a candle in the window during the holiday season, to remember the emigrants who now live far away. It is ironic that this tradition is now so apt, as families from the Middle East still seeking a safe haven. 

IOM Praha zorganizovala ve spolupráci z Ministerstvem zhraničních věcí a Českou rozvojovou agenturou 15. října seminář na téma Migrace a rozvoj. Seminář se konal v rámci Evropského roku pro rozvoj.

Tématy propojení a vzájemného vlivu migrace a rozvoje se zabývalo více jak 40 českých i zahraniční účastníků. 

Shrnutí semináře je publikováno na http://www.rozvojovka.cz/clanky/1704-vztah-mezi-migraci-a-rozvojem-je-klicovym-tematem-pro-globalni-vyvoj.htm

K tématu publikoval zajímavý text ředitel ČRA Michal Kaplan http://www.czechaid.cz/rozvojova-spoluprace-pomaha-resit-priciny-nejen-dusledky-migrace/

 

IOM Praha se partnersky podílela na projektu neziskové organizace Slovo 21 "Vítejte v České republice II". Vítejte v České republice II navazuje na stejnojmenný projekt, který se snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí. V rámci projektu bylo realizováno 22 adaptačně integračních kurzů pro celkem 276 účastníků ze třetích států. Kurzy byly poskytnuty v českém jazyce a tlumočeny ve všech 5 jazykových verzích, tedy angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a francouzštině. Kromě těchto jazyků byly navíc zorganizovány kurzy i s mongolským tlumočením pro nově příchozí Mongoly. 

Projekt ACCESS se blíží ke konci. Důležitou součástí závěrečných výstupů bylo pečlivé vymezení termínů, se kterými projekt pracoval, a dále definice práce projektových konzultantů tzv. "hodnocení konzultantů". Přečtěte si, v jakém rámci představitelé zúčastněných zemí spolupracovali, získávali a vyhodnocovali nové poznatky a na jakém základě je analyzovali.

Letní škola migrace se uskutečnila ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích od 17.-22. srpna 2015. Program obsahoval přednášky, workshopy a doprovodné kulturní aktivity zahrnující širokou škálu témat spojených s mezinárodní migrací - migraci a rozvoj, integraci, boj proti obchodování s lidmi atd. Zúčastnilo se přes 60 studentů i profesionálů z více než 25 zemí. Více informací naleznete v anglické verzi / For more details please go to IOMSCHOOL2015  

Letní škola 2015 byla podpořena z prostředků Evropské komise a České Rozvojové Agentury v rámci v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Akce je součástí Evropského roku pro rozvoj www.europa.eu/eyd2015/cs . Akce je dále podpořena z grantu Velvyslanectví USA v Praze a z prostředků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

IOM Praha realizuje od března do srpna 2015 společně s Diakonií ČCE – Středisko celostátních programů a služeb informační kampaň zacílenou na prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR.

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, fáze 3 je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2013.

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR, fáze 3 pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

Mezinárodní projekt HEADSTART: podpora integrace před odjezdem vznikl v návaznosti na potřebu implementovat opatření podporující integraci migrantů/ek před jejich odjezdem, například sdílením informací o přijímacích procedurách, o právech a povinnostech migrantů/ek, jakož i o nabídkách placené či dobrovolné jazykové výuky nebo odborné přípravy s cílem posílit jejich začlenění na trhu práce a získání společenských kontaktů ihned po příjezdu. Projekt je řízen Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) v Budapešti (Maďarsko) s podporou dalších IOM poboček v participujících státech jako je Rakousko, Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko a Slovensko.

IOM Praha byl od května 2011 do července 2014 partnerem projektu Re-Turn - Regiony těžící z navracejících se migrantů (Regions benefitting from returning migrants).  Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe). IOM spolupracuje s dalšími jedenácti partnery z deseti zemí. V rámci projektu bylo mimo jiné relizováno dotazníkové šetření mezi občany ČR, kteří pobývají nebo pobývali v minulosti v zahraničí. 

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2012.

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

 

Mezinárodní organizace pro migraci si dovoluje představit publikaci s názvem „Integrační kurzy pro migranty a migrantky“, která vychází ze zahraničních zkušeností získaných v rámci projektu IOM „Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů“. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z dotací na integraci cizinců Ministerstva vnitra České republiky.

Domníváme se, že v současné době, kdy se i v České republice diskutuje podoba adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí migranty, je zajímavé podívat se na zahraniční praxi a zkušenosti. V publikaci naleznete informace o praxi Německa, Rakouska/Vídně, Belgie, Nizozemska, Francie, Švédska, Kanady.

Zároveň publikace nabízí i pohled Mezinárodní organizace pro migraci, která má dlouholeté zkušenosti z poskytování obdobných kurzů v rámci přesídlovacích programů pro různé vlády. Jen v roce 2012 probíhaly kurzy organizované IOM v 52 zemích světa, a to jak kurzy předodjezdové, tak i popříjezdové, pro více než čtyřicet tisíc lidí.

 

 

Letní škola migrace a integrace se uskutečnila i v roce 2013 ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ve dnech od neděle do pátku 1.-6.září 2013. Byla zaměřená především na integraci imigrantů, jejich participaci a podporu diverzity ve společnosti s mnoha praktickými příklady.

Naše organizace je členem tematické sítě dvouletého projektu, s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“, který v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost, zahájila InBáze, o.s. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Semináře se zúčastnilo celkem 75 účastníků z 24 EU členských států, kteří zastupovali mládež, organizace mládeže, migrantů, národní rady dětí a mládeže, lokální, národní a EU instituce, akademickou obec a další. Za ČR se semináře zúčastnilo 5 zástupců za IOM Praha, META o.s., Českou radu dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor mládeže) a za migrantskou mládež.

Během semináře byly představeny výsledky a doporučení 1,5 letého projektu ve smyslu podpory integrace migrantské mládeže a prevence vyloučení (včetně řady dobrých příkladů jak organizace pracující s mládeží mohou úspěšně pracovat s migrantskou mládeží). Představena byla také metodia peer review, díky které byla v rámci projektu vybudována Internetová školící platforma. Díky semináři byly vedeny zajímavé diskuze a příležitosti k seznámení se mezi organizacemi zastupujícími mládež a migranty, a to na EU, národní i lokální úrovni. Výstupy z EU semináře jsou k dispozici na  http://www.iyouth-project.eu/seminar nebo v části Integrace cizinců pod celkovým profilem projektu iYouth.

Režisér Vít Janeček nabízí výpovědi několika mongolských rodin, zápasících s těžkými životními i pracovními podmínkami. Jedna z rodin se snaží získat vízum pro své nemocné dítě v Mongolsku, další šetří na studium své dcery. Ve filmu zaznívá i stereotypní vnímání rozdílné kultury, které reprezentují jejich čeští sousedé. Je možné domoci se svého práva, když na vaší straně nestojí zákon ani veřejnost? Producent filmu: IOM Mezinárodní organizace pro migraci v rámci projektu Ministerstva vnitra České republiky, programu Zahraniční rozvojové spolupráce